Toiminta

Suomen Biologian Seura Vanamo on perustettu vuonna 1896 suomalaisen luonnontieteen edistäjäksi. Yhdistyksessä on noin 1 250 jäsentä. Vanamo järjestää kokouksia, joissa on esitelmiä kiintoisista ja ajankohtaisista biologisista aiheista. Vuosikokous on kevätkaudella. Kokoukset pidetään yleensä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). Vuosittain järjestetään syystapahtuma. Sen aihe on biologian alaa uudella ja innostavalla tavalla luotaava ja ajan hermolla pysyttelevä. Vanamo järjestää myös kevät- tai kesäretkiä: viime vuosina kohteina ovat olleet Saarenmaa, Karjalankannas, Liettua, Vienan Karjala, Öölanti, Itä-Puola, Saaristomeri, Etelä-Venäjän arot ja Montenegro.

Seura jakaa vuosittain (kevätkaudella) apurahoja nuorille biologeille. Taina Kuusen rahaston apuraha (ensisijaisesti embryologisiin ja kehitysfysiologisiin tutkimuksiin) jaetaan joka toinen vuosi. Apurahojen hakuilmoitukset tarkempine hakuohjeineen julkaistaan Vanamon verkkosivulla ja Luonnon Tutkijassa.

Vanamo julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää aikakauslehteä Luonnon Tutkijaa, jossa esitellään yleistajuisesti ajankohtaisia tutkimustuloksia mm. biologian uusimmista saavutuksista ja uhanalaisista eliöistä. Vanamo on myös mukana julkaisemassa aikakauslehtiä Annales Zoologici Fenniciä ja Annales Botanici Fenniciä, monografiasarjoja Acta Zoologica Fennicaa ja Acta Botanica Fennicaa sekä koko Euroopan kattavaa karttateosta Atlas florae Europaeaeta.

Share
16.1.2018