Yhteystiedot

Sihteeri

Projektitutkija Eeva-Maria Kyheröinen
Eläinmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 28865
eeva-maria.kyheroinen@helsinki.fi

Jäsenasiat, mm. osoitteenmuutokset

päätoimittaja
Juhani Mänttäri

Share
23.1.2019