Apurahat

Suomen Biologian Seura Vanamo ry jakaa vuosittain apurahoja jäsenilleen; apurahanhakukausi on helmikuu. Vuonna 2020 yksittäisen apurahan enimmäismäärä on 1 500 euroa.

Apurahoja annetaan lähinnä opinnäytetöihin (ennen muuta pro gradu -tutkimusten toteuttamiseen), tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen ja muihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin. Apuraha voidaan myöntää vain seuran jäsenelle.

Apurahahakemuksen tulee olla henkilökohtainen, hakijaa kohden saa olla vain yksi hakemus, ja hakemuksen pitää olla liitteineen suomen kieltä. Hakemus laaditaan täyttämällä verkkolomake, joka aukeaa yllä olevasta linkistä. Hakemukseen pitää merkitä mm. kahden suosittelijan nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, ja sen liitteinä tulee olla työsuunnitelma (enintään kaksi sivua), kustannusarvio ja ansioluettelo. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan sähköpostitse. Apurahan saajat julkistetaan Vanamon vuosikokouksessa 2020. Apurahan saajan toivotaan saapuvan paikalle.

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto julkaistavaksi joko tietoverkossa tai Luonnon Tutkijassa.

Share
31.1.2020