Vanamon tieteelliset julkaisut

Vanamon johtokunta teki kokouksessaan 5. 5. 1920 päätöksen, että seura alkaa julkaista omaa tieteellistä julkaisusarjaansa. Sarjan päätoimittajaksi valittiin 31. 3. 1921 J. I. Liro. Sarjassa painettiin sekä vieras- että suomenkielisiä artikkeleja, joista edellisiin liitettiin referaatti suomeksi, jälkimmäisiin ”jollakin yleisesti levinneellä vieraalla kielellä”.

 • Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon Julkaisuja
  Annales Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae Vanamo, osat 1—15 vuosina 1923—1934 (+ 1 kasvitieteellinen lisävihko)

Johtokunnan kokouksessa 25. 3. 1931 Vanamon tieteelliset julkaisut päätettiin 15. osan ilmestyttyä jakaa kahteen sarjaan:

 • Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon Kasvitieteellisiä Julkaisuja
  Annales Botanici Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae Vanamo, osat 1—35 vuosina 1931—1963
 • Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon Eläintieteellisiä Julkaisuja
  Annales Zoologici Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae Vanamo, osat 1—25 vuosina 1932—1963

Vanamo-seuran kokouksessa 25. 1. 1946 päätettiin perustaa uusi julkaisusarja Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon pöytäkirjat ja tiedonannot

 • Archivum Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae Vanamo
  osat 1—18 vuosina 1946—1963

Syksyllä 1963 Vanamo päätti lopettaa Archivum-sarjan ja muodostaa kaksi uutta neljästi vuodessa ilmestyvää Annales-sarjaa. Kummallekin sarjalle valittiin oma toimituskuntansa.

 • Annales Botanici Fennici, vuosikerrat 1—14 vuosina 1964—1977
 • Annales Zoologici Fennici, vuosikerrat 1—14 vuosina 1964—1977

Vuodesta 1978 lähtien eläintieteellisiä sarjoja on julkaissut Suomen eläintieteen julkaisutoimikunta ja kasvitieteellisiä sarjoja vastaavasti Suomen kasvitieteen julkaisutoimikunta. Vanamon lisäksi kolmella muulla jäsenseuralla oli edustus julkaisutoimikunnissa. Julkaisutoimikunnat palkkasivat päätoimiset toimittajat ja toimitussihteerit toimittamaan neljästi vuodessa ilmestyviä Annales-sarjoja sekä epäsäännöllisin väliajoin julkaistavia monografiasarjoja Acta Botanica Fennica ja Acta Zoologica Fennica. Vuonna 1994 julkaisutoimikunnat yhdistyivät Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunnaksi. Kokopäiväinen henkilökunta supistui yhteen toimittajaan ja toimitussihteeriin, mutta julkaisusarjat säilyivät ennallaan.

Share
22.11.2018