Vanamon kirjoja

Vanamo otti yhdeksi päätehtäväkseen suomenkielisen eläin- ja kasvitieteellisen kirjallisuuden edistämisen. Yhdistyksellä itsellään ei ollut mahdollisuuksia kustantaa teoksia, mutta sopimuksin yksityisten kustantajien kanssa saatiin maksettua osa tekijän- tai kääntäjänpalkkioista; joskus palkkio maksettiin Vanamon hankkimista varoista. Varsinkin yleistajuisia luonnontieteellisiä teoksia käännettiin runsaasti, mutta sarjaan sisältyy myös lukuisia yliopistollisia oppikirjoja. Toistaiseksi viimeinen osa (35) on 1959 julkaistu A. J. Melan elämänkerta.

 1. Aro, J. E. 1900: Suomen perhoset paraiden lähteiden mukaan. — XLVI + 290 s., 50 taulua, 42 kuvaa. Otava, Helsinki.

 2. White, A. D. 1897: Tieteiden taistelut. Suom. A. J. Mela. — 132 s. K. E. Holm, Helsinki.

 3. Kraepelin, K. 1899: Luonnontiede kodissa. Suom. J. E. Aro. — 143 s., 19 kuvaa. K. E. Holm, Helsinki.

 4. Landsberg, B. 1900: Retkeilyjä metsillä ja vainioilla. Suom. H. Stenberg. — 228 s., 97 kuvaa. K. E. Holm, Helsinki.

 5. Bölsche, V. 1900: Charles Darwin. Elämäkerrallinen kuvaus. Suom. I. Leiviskä. — 146 s., 35 kuvaa. Otava, Helsinki.

 6. Berlepsch, H. von 1902: Yleinen lintujensuojelus, sen perustelu ja toimeenpano. Suom. A. J. Mela. — 80 s. 8 väritaulua, 17 kuvaa. K. E. Holm, Helsinki.

 7. Voegler, R. 1902: Eläinten täyttäjä. Käytännöllisiä ohjeita lintujen ja imettäväisten täyttämisessä ja säilyttämisessä sekä luurankojen valmistamisessa. Suom. O. A. Kosonen. — 134 s., 34 kuvaa. K. E. Holm, Helsinki.

 8. Elfving, F. 1903: Kasvitieteen oppikirja. Suom. A. J. Silfvenius. — 400 s., 555 kuvaa. Y. Weilin, Helsinki. — 2. p. 1908. — 3. p. 1921 Kirja, Helsinki. — 4. p. 1930. WSOY, Helsinki—Porvoo.

 9. Elfving, F. 1906: Viljelyskasvit. Niitten historia, leveneminen ja käyttäytyminen. Suom. Vanamo-seura. — 146 s., 35 kuvaa. WSOY, Porvoo.

 10. Poppius, B. 1906: Suomen petokuoriaiset, Carnivori Fenniae. Suom. U. Saalas. — 134 s., 26 kuvaa. Y. Weilin, Helsinki.

 11. Ravn, F. K. 1906: Elollisten olentojen lisääntyminen ja perinnöllisyyskysymys. Tietoaarre VI. Suom. K. Hirn. — 130 s. WSOY, Porvoo.

 12. Buch, H. & Sola, A. A. 1908: Suomen talvikasvio. Tauluja lehtensä varistavien puuvartisten kasviemme määräämiseksi talvitilassa. — 80 s., 46 ryhmäkuvaa. Otava, Helsinki.

 13. Mela, A. J. & Kivirikko, K. E. 1909: Suomen Luurankoiset. — 2. uudistettu p. XII + 532 s., XIV levenemistaulua, 2 karttaa, 227 kuvaa. WSOY, Porvoo.

 14. Ruotsalainen, A. 1909: Ihmisen eläinloiset. — 318 s., 81 kuvaa. Kansa, Helsinki.

 15. Maeterlicnk, M. 1910: Mehiläisten elämä. Suom. A. Fieandt. — 268 s. Otava, Helsinki.

 16. Siltala, A. J. & Ekman, G. 1910: Luurankoisten rakenne leikkelyharjoitusten perustalla. I. Kalat. — 116 s., 121 kuvaa. Otava, Helsinki.

 17. Regulus (Winter, R.) 1911: Lintupakinoita. Suom. E. Munsterhjelm. — 198 s., 34 kuvaa. Otava, Helsinki.

 18. Hällström, S. 1911: Akvario. Muutamia hoito-ohjeita aloittelijoille. — 152 s., 91 kuvaa. WSOY, Porvoo.

 19. Saalas, U. 1914: Nuoren hyönteistieteilijän opas. — 163 s., 37 kuvaa. WSOY, Porvoo. — 2. p. 1922. 168 s., 39 kuvaa. — 3. p. 1937. 153 s., 47 kuvaa.

 20. Valle, K. J. 1922: Suomen sudenkorennoiset. Otavan hyönteiskirjasia n:o 2. — 83 s., 35 kuvaa. Otava, Helsinki.

 21. Saalas, U. 1924: Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden torjuminen. — 132 s., 108 kuvaa. WSOY, Porvoo.

 22. Liro, J. I. 1924: Tärkeimmät tuhosienet. Metsänhoitajia, maaanviljelijöitä, puutarhureja sekä kasvitiedettä opiskelevia varten. 2. p. — 406 s., 368 kuvaa. Otava, Helsinki.

 23. Kivirikko, K. E. 1924: Eläinten täyttäminen ja säilyttäminen. — 110 s., 53 kuvaa. Kirja, Helsinki.

 24. Molisch, H. 1925: Kasvianatomia. Suom. T. J. Hintikka. — 158 s., 164 kuvaa. Kirja, Helsinki.

 25. Nordenskiöld, E. 1927: Biologian historia yleiskatsauksellisesti esitettynä. Suom. T. J. Hintikka. — I. Vanhimmista ajoista 1700-luvun alkuun. 264 s., 15 kuvaa. WSOY, Porvoo. — II. 1928. 1700-luvun alusta Darwinin aikoihin. 418 s., 42 kuvaa. — III. 1929. Darwinin ajoilta meidän päiviimme. 264 s., 15 kuvaa.

 26. Järnefelt, H. 1927: Kalavesiemme tuotannon perusteet. — 136 s., 30 kuvaa. WSOY, Porvoo.

 27. Aro, J. E. 1928: Suomen päivänkorennoiset (Ephemerida). Otavan hyönteiskirjasia n:o 3. — 68 s., 80 kuvaa. Otava, Helsinki.

 28. Lieberkindt, I. 1929: Vaarallisia vieraita. Eläimet tartunnan levittäjinä ja taudinaiheuttajina. Suom. H. Väänänen. — 242 s., 279 kuvaa. Otava, Helsinki.

 29. Krohn, V. 1931: Suomen rahkasammalet. — 84 s., 5 kuvataulua. WSOY, Porvoo.

 30. Saalas, U. 1933: Viljelyskasvien tuho- ja hyötyhyönteiset sekä muut selkärangattomat eläimet. — 678 s., 602 kuvaa. WSOY, Porvoo—Helsinki.

 31. Ekman, G. & Suomalainen; P. 1933: Selkärankaisten rakenne. Leikkelyopas. — 220 s., 126 kuvaa. Otava, Helsinki.

 32. Hiitonen, I. 1933: Suomen kasvio. — 771 s., 438 kuvaryhmää (1695 kuvaa). Otava, Helsinki.

 33. Saalas, U. 1943: Maatalouden tuho- ja hyötyeläimet. — 497 s., 358 kuvaa ja värikuvaliite. Otava, Helsinki.

 34. Saalas, U. 1946: Puoli vuosisataa suomalaista luonnontiedettä. Vanamon toiminta 1896—1946. — 548 s., 100 kuvaa. Otava, Helsinki.

 35. Lappalainen, P. 1959: Aukusti Juhana Mela. Uranaukaisijan elämä. — 464 s., 33 kuvaa. Vammalan Kirjapaino.

Share
28.11.2018