Ohjeita apurahan saajille

Raportointi

Apurahan saajan tulee laatia raportti apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan saamisesta, ja se tulee lähettää sähköisessä muodossa Luonnon Tutkijan päätoimittajalle Juhani Mänttärille, puhelin 0400 585 720, sähköposti juhani.manttari@helsinki.fi.

Tiedonanto työstä, johon apuraha on käytetty

Apurahan käytön kohteesta on kirjoitettava 3 000—3 500 merkin pituinen tiedonanto. Siitä tulee ilmetä tutkimuksen aihe, tavoitteet, menetelmät ja tulokset soveltuvin osin. Raporttiin saa liittää mukaan yhden valokuvan, yhden viivapiirroksen ja yhden taulukon. Tiedonanto julkaistaan verkkojulkaisuna, ja se tulee lähettää sähköisessä muodossa Luonnon Tutkijan päätoimittajalle Juhani Mänttärille, sähköposti juhani.manttari@helsinki.fi. Tekstin hyväksyttävä tiedostomuoto on Microsoft Word (.doc, .docx tai .rtf).

Yhteystiedot

Lähetettävän tiedonannon mukaan on liitettävä kirjoittajan yhteystiedot: tarkka osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Kirjoituksen yleisilme ja viimeistely

Kirjoituksen tulee olla helppolukuista, hyvää suomea. Sisällön on oltava kiinnostava ja esitystavan yleistajuinen: biologien, biologian opiskelijoiden ja harrastajien, muidenkin kuin alan asiantuntijoiden, pitää ymmärtää se hyvin. Asiaa on hyvä havainnollistaa kuvin. Kirjoituksen on oltava viimeistelty ja kirjoittajan puolesta valmis julkaistavaksi. Verkkotoimitus pidättää oikeuden muuttaa ja lyhentää kirjoitusta.

Otsikko

Otsikon tulee olla naseva, ja sen pitää kuvata hyvin tutkimuksen sisältöä. Siinä eliölajeista ja ryhmistä käytetään niiden suomenkielisiä nimiä.

Kuvat ja taulukot

Kuvat pitää lähettää erillisinä julkaisukelpoisina tiedostoina TIFF- tai JPG-muodossa. Kuviin sisältyvien tekstien on oltava helvetica-tyyppisin pienaakkosin. Selvät viittaukset tekstistä kuviin ja taulukoihin kuuluvat asiaan. Tarvittaessa voi verkkotoimitukselta pyytää lisätietoja.

Kirjallisuusviitteet

Luonnon Tutkijan PDF iconkirjotusohjeiden mukaan.

Tieteellinen etiikka

Vanamossa noudatetaan hyvän tutkimuksen ja tieteellisen julkaisun käytännön sääntöjä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkaissut aiheeseen liittyvän ohjeen "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa" 2012.

Esimerkki

PDF iconLorem ipsum (pdf)

Share
25.1.2018