Vanamon apurahat 2023

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt vuonna 2023 19 apurahaa, yhteensä 26 800,00 euroa. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 25. toukokuuta 2023:

Huttunen, Oona 1 500 € Helsingin yliopistosta maisterintutkielmaan: sammalten ja jäkälien muutosten seuranta kolmen vuosikymmenen ajalta Luoteis-Lapissa.
Jaakkola, Elias 1 500 € Helsingin yliopistosta maisterintutkielmaan: ympäristötekijöiden vaikutus liejusimpukan (Macoma balthica) elinkaariin Itämeren eri osissa.
Kares, Laura 750 € Oulun yliopistosta huuhkajan säilyvyyttä käsittelevään maisterintutkielmaan.
Karhukorpi, Kiia 1 500 € Jyväskylän yliopistosta maisterintutkielmaan: soiden ennallistamisen pitkäaikaisvaikutukset maakiitäjäisten monimuotoisuuteen.
Kiiskinen, Alina 1 500 € Itä-Suomen yliopistosta kelopuiden epifyyttijäkälien peittävyyttä käsittelevään maisterintutkielmaan.
Koistinen, Max 1 500 € Turun yliopistosta maisterintutkielmaan: vihersammakoiden (Pelophylax) saalislajit Suomessa
Lehtimäki, Taika 1 500 € Oulun yliopistosta maisterintutkielmaan: valuma-alue- ja purokunnostuksen yhdys- ja erillisvaikutukset virtavesien pohjaeläinyhteisöihin.
Niemi, Aino 1 500 € Oulun yliopistosta maisterintutkielmaan: kuntien toimet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi.
Nygrén, Rebecca 1 500 € Helsingin yliopistosta hevosen sosiaalista kognitiota käsittelevään maisterintutkielmaan.
Oksa, Ella 1 300 € Jyväskylän yliopistosta maisterintutkielmaan: METSO-ohjelman vaikuttavuuden arviointi jäkäläkartoituksia hyödyntäen
Opiz, Lea 1 500 € Helsingin yliopistosta maisterintutkielmaan: putkilokasvien muutosten seuranta tundralla kolmen vuosikymmenen ajalta Luoteis-Lapissa.
Reinikainen, Camilla 1 500 € Oulun yliopistosta maisterintutkielmaan: virtavesien elinympäristö- ja valuma-aluekunnostusten merkitys vesisammalten runsauden ja monimuotoisuuden tukemisessa.
Rodríguez Vilalta, Marina 1 500 € Helsingin yliopistosta maisterintutkielmaan: pikkunisäkkäiden äänidatan hyödyntäminen laji- ja populaatioseurannoissa.
Ryynänen, Lauri 1 500 € Jyväskylän yliopistosta maisterintutkielmaan: kyttyrälohen (Oncorhyncus gorbuscha) vaikutus subarktisen Grense Jakobselva -joen ravintoverkkoon.
Suvanto, Maija 1 500 € Helsingin yliopistosta Biology of Vector-borne Diseases -kurssille osallistumista varten.
Tolvanen, Jenni 750 € Oulun yliopistosta maisterintutkielmaan: nuorten etelänsuosirrien (Calidris alpina schinzii) levittäytymispäätöksiin vaikuttavat tekijät.
Töyrylä, Silja 1 500 € Oulun yliopistosta maisterintutkielmaan: nuorien ja vanhojen muurahaiskuningattarien muistin ja oppimiskyvyn vertailu.
Vinnemaa, Stiina 1 500 € Jyväskylän yliopistosta maisterintutkielmaan: Suomen ruusuilla (Rosa) kehittyvien Megastigmus -täpläkiilupistiäisten kartoitus sekä lajintunnistus morfologian ja DNA-viivakoodauksen avulla.
Lisäksi seura tukee Luonnonkukkien päivän järjestelyjä 1 500 eurolla.

Share
26.5.2023