Vanamon apurahat 2021

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 17 apurahaa, yhteensä 25 040,00 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 10. kesäkuuta 2021:

Ida-Maria Aalto 1 500 €: Ruokavalion vaikutus suomumatelijoiden aivojen rakenteeseen.
Sarella Arkkila 1 500 €: Pelon maiseman (“landscape of fear”) vaikutus rytikerttusen vanhempien käyttäytymiseen.
Roosa Haajanen 1 500 €: Metylotrofian merkitys endofyyttisten mikrobien leviämiselle kasvissa.
Venla Hämäläinen 1 500 €: Pohjoismainen arkeoentomologinen pioneeritutkimus: 6000 vuotta kattavan aikasarjan hyönteisjäänteiden tarkastelu luonnonmaisemassa.
Minna Kohonen 1 440 €: Kontukimalaisen leviämishistoria ja tunnistaminen Suomessa.
Jani Lehto 1 500 €: Psykedeelien rooli neuropaattisessa kivussa.
Enni Liinoja 1 500 €: Bakteeriyhteisöjen geneettisen koostumuksen ja metayhteisöjen kytkeytyneisyyden vaikutus bakteerien fenotyyppisen antibioottiresistenttiyden kehittymiseen.
Annika Metso 1 500 €: Maatalouden kuormituksen vaikutus vesikasvillisuuteen eteläisellä Suvasvedellä.
Heli Mäkelä 1 500 €: Pro gradu: Loisinnan evoluutio punkkien heimossa Cheyletidae, suvussa Cheyletiella (Trombidiformes: Prostigmata).
Siiri Nyrhilä 1 500 €: Säätilan ja ympäristön saastumisen yhteisvaikutukset sinitiaisen (Cyanistes caeruleus) pesintään.
Saija Papunen 1 500 €: Suojelualueiden tehokkuuden tutkiminen satelliittipohjaisia aineistoja hyödyntäen – kolmen aineiston vertailu Madagaskarin tapauksessa.
Salla Pitkänen 1 500 €: Sienten lajirunsaus ja -koostumus hakkuuaukeiden ja kasvatusmetsien tekopökkelöillä (Pro gradu -tutkielma).
Jami Sundström 1 500 €: Trichomanes pinnatum -saniaisryhmän taksonomia.
Pauliina Teerikorpi 1 500 €: Kaivostoiminnan päättymisen kemialliset ja ekologiset seuraukset Polvijärvessä – mallinnusmenetelmä vesiensuojelun tueksi.
Minna Viljamaa 1 500 €: Isoviiksisiipan ryhmäkäyttäytyminen Valassaarilla.
Elisabeth Ylitalo 1 500 €: Enemmän lapsenlapsia elämällä pidempään? Isoäitivaikutukset esiteollisessa Suomen Lapissa/ Isoäidin elossa olon vaikutus aikuiseksi selvinneiden lastenlasten määrään ja lastenlasten elossa säilymiseen esiteollisessa Suomen Lapissa.
Tommi Vuori 1 100 €: Suomenkielinen tietokirja karhukaisista: Karhukaiset.

Lisäksi myönnettiin Taina Kuusen apuraha (5 000 €) kehitysfysiologiseen tutkimukseen Joni Olloselle väitöskirjatutkimukseen ”Käärmeiden ja liskojen kallojen muodostumisen erot sekä näiden erojen evolutiivinen alkuperä”.

 

Share
8.6.2022