Vanamon apurahat 2020

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 17 apurahaa, yhteensä 24 350,00 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 9. kesäkuuta 2020:

Aino Erkinaro   1 000,00 €: Veden kierron muutosten vaikutukset arktisen valuma-alueen mikrobiyhteisöihin
Lauri Heikkonen   1 500,00 €: Lannoitteen mukana kulkeutuneen glyfosaatin vaikutus mansikan mykoritsoihin
Oona Herzog   1 500,00 €: Muuttuvan ravintolajiston ja kilpailutilanteen vaikutus hömötiaisen (Poecile montanus) ekologiaan
Leo Junikka   1 500,00 €: Brasilian Amazonia — rikasta luontoa vai luonnonrikkauksia -kirja suurelle yleisölle Brasilian metsistä
Sonja Knuutila   1 500,00 €: Kaupunki- ja maaseutuympäristöissä elävien metsämyyrien (Myodes glareolus) patogeeni-infektioiden erot
Mauno Konu   1 500,00 €: Toimivan kasvatusprotokollan ja RNAi-tekniikan kehittely pihamauriaiselle (Lasius niger)
Elina Laiho   1 500,00 €: Helsingin citykanipopulaation geneettinen rakenne ja vuoden 2016 RHDV2-virusepidemian vaikutus populaation geneettiseen monimuotoisuuteen
Sanni Litjo   1 500,00 €: Vesien tummenemisen vaikutukset boreaalisten purojen pohjaeläinyhteisöihin
Bernd-Niklas Mattila   1 500,00 €: Liuenneen hiilen vaikutus vesikirppujen kokoon ja yhteisörakenteisiin
Kaisa Merimaa   1 500,00 €: Varpuslintujen poikasajan ravinto- ja suolistomikrobikartoitus ja niiden välisen yhteyden selvittäminen
Aleksi Nirhamo   1 000,00 €: Haavalla kasvavien epifyyttisten jäkälien menestyminen kuusettuvilla suojelualueilla
Tia-Marie Pietikäinen   1 500,00 €: Ihmisperäisen ympäristömuutoksen vaikutus Suomen lepakoihin
Francisca Prieto Fernández   1 500,00 €: Kylmään sopeutuneet mikrobiyhteisöt ja mineraalien disseminaatio metsäkuusella (Picea abies)
Antti Pöllänen   1 350,00 €: Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) aikuissäilyvyys Suomessa: petojen aiheuttama kuolleisuus Kainuun ja Suomenselän populaatioissa 2010-luvulla
Veera Saari   1 500,00 €: Metsätalouden suojavyöhykkeen leveyden vaikutus Iijoen latvapurojen vesisammalyhteisöihin
Miina Suutari   1 500,00 €: Lepakoiden lehtopöllöihin kohdistamat antipredaatiovasteet
Tommi Vuori   1 500,00 €: Matkalla kasvinsyöjäksi? Kokeellinen tutkimus ravintokilpailun ja mikrobiomin roolista yksilön ruokavalion erikoistumisessa metsämyyrällä (Myodes glareolus)

Share
11.6.2020