Vanamon apurahat 2019

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 17 apurahaa, yhteensä 25 300,00 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 28. toukokuuta 2019:

Emma Heinänen   1 500,00 €: Imidaklopridi-tuholaistorjunta-aineen vaikutus kontukimalaisen (Bombus terrestris) oppimiseen ja muistiin
Tanja Hirvonen   1 500,00 €: Erot elinkiertostrategioissa — aineenvaihdunnan vaikutus metsämyyrän (Myodes glareolus) lisääntymismenestykseen
Henri Karjalainen   1 500,00 €: Mehiläinen ja kimalainen puolukan (Vaccinium vitis-idaea) pölyttäjinä
Johanna Konttila   1 500,00 €: Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasviyhteisöön, sen kokonaisbiomassaan sekä resurssien allokointiin
Maari Kosma   1 500,00 €: Ekologisten verkkojen suojelu kaupunkien laajentuessa: liito-orava Jyväskylässä
Inka Kuusisto   1 500,00 €: Lumenviipymien kasvillisuus Utsjoella
Elli Leinikki   1 500,00 €: Rautamangaanisaostumakenttien merkitys meriekosysteemille
Antti Nieminen   1 500,00 €: Hydroklooritiatsidin ja metoprololin yhdistelmävaikutukset Daphnia magna -⁠vesikirpussa
Ida Palmroos   1 500,00 €: Kokeellinen tutkimus kasvinsyöjäyhteisön monimuotoisuuden ekologisista ja evolutiivisista vaikutuksista kasvin puolustukseen
Sameli Piirto   1 500,00 €: Mikrobien kulkeutuminen talitiaisen (Parus major) ravintoketjussa
Mariel Ruusulaakso   1 300,00 €: Biologian ja maantiedon aineenopettajien kokemukset eriyttämisestä maasto-, kenttä- ja laborointitunneilla
Sanni Silvasti   1 500,00 €: Käyttäytymistutkimus sinitiaisen (Cyanistes caeruleus) värinäön tarkkuudesta
Tanya Troitsky   1 500,00 €: Perimän ja maternaalitransmission vaikutus pikkumetsähiirien (Apodemus sylvaticus) suolistomikrobistoon
Teemu Valtonen   1 500,00 €: Kroonisen mangaanisulfaattialtistuksen vaikutus kalojen kasvuun
Jussi Vesamäki   1 500,00 €: Kirkasvetisten ja humuspitoisten järvien sieniyhteisöt koivun lehdissä ja sienten merkitys vesiravintoverkossa ravinnon lähteenä ja hajottajina
Venla Virtanen   1 500,00 €: Pohjaeläinyhteisöt ja niiden ajallinen vaihtelu luonnontilaisessa jokiverkossa
Essi Wallén   1 500,00 €: Suden (Canis lupus) turkin värien geneettinen muuntelu Suomessa

Share
21.10.2019