Vanamon apurahat 2018

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 22 apurahaa, yhteensä 32 400,00 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 8. toukokuuta 2018:

Terhi Alsila   1 500,00 €: Elinympäristön ennallistamisen vaikutus soiden linnustoon
Liina Hannula   1 500,00 €: Saniaisten evoluutio- ja leviämishistorian selvittäminen Asplenium-suvun fylogenian pohjalta
Joni Immonen   1 500,00 €: Ruspolia differens -⁠hepokatti elintarviketuotannossa — suomalaisten rehuvaihtoehtojen vaikutus lajin biomassaan ja tuotantotehokkuuteen
Karoliina Iso-Junno   1 500,00 €: Kuusamon Torangissa jätevedenpuhdistuskosteikossa kasvaneiden biomassapajujen juuriston mikrobianalyysi
Siiri Jaakkola   1 500,00 €: Isokarin saaren kasvilajistomuutokset ja niihin vaikuttavat tekijät
Suvi Järvenpää   1 500,00 €: Turun kaupunkiketojen luontoarvot ja kytkeytyneisyyden merkitys kasvilajistolle
Titta Kauppinen   1 500,00 €: Tulvametsäluontotyypin esiintymisen mallintaminen paikkatietoaineistoista
Anna Kervola   1 500,00 €: Effect of predation risk and climate on activity and foraging in small mammal winter communities
Robert Kesälahti   1 500,00 €: Alleelispesifinen ekspressio ja geneettinen leimautuminen männyssä (Pinus sylvestris)
Iina Koivunen   1 500,00 €: Metsänhakkuiden vaikutukset latvapurojen pohjaeläinyhteisöissä — onko suojavyöhykkeen leveydellä merkitystä?
Erkka Laine   1 500,00 €: Itä-Lapin kalattomien lampien vesihyönteisyhteisöt ja suojeluarvon määrittäminen
Anne-Mari Lehto   1 500,00 €: Karbonaattisysteemin mallinnus Utössä Itämerellä
Rosanna Lindgren   1 500,00 €: Tupsukekomuurahaisten (Formica aquilonia) kuningatarmurhat
Liisi Matilainen   1 500,00 €: Ravinnon puutteen vaikutus kolmipiikkien (Gasterosteus aculeatus) oppimiseen
Jakke Neiro   1 500,00 €: Hyönteisten siipisuoniston evolutiivinen kehitysbiologia
Joni Ollonen   1 000,00 €: Matka-apuraha juliste-esityksen pitämiseen Euroopan evolutiivisen kehitysbiologian seuran tapaamisessa Galwayssa (Irlanti)
Santtu Pentikäinen   1 500,00 €: Geneettisen laitostumisen vaikutus luontoon palautettavan kirjolohen käyttäytymiseen
Jason Rissanen   1 500,00 €: Lasius platythorax -⁠muurahaisten itselääkitsemiskäyttäytyminen
Sanna Räisänen   1 500,00 €: Metsänhakkuiden vaikutukset latvapurojen rantakasvillisuuteen eri suojavyöhykkeen leveyksillä
Teppo Rämä   1 400,00 €: Esitelmämatka yhdenteentoista kansainväliseen sienitieteen kongressiin
Irene Suominen   1 500,00 €: Suullinen palaute oppimisen edistäjänä kenttäkurssilla
Sanni Virtanen   1 500,00 €: Käytöstä poistetun maanottoalueen soveltuvuus uhanalaisten paahdekasvilajien korvaavaksi elinympäristöksi

Share
21.10.2019