Vanamon apurahat 2016

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 27 apurahaa, yhteensä 35 645,00 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 3. toukokuuta 2016:

Emmi Aikio 1 500,00 €: Geneettinen muuntelu suomalaisissa männyissä (Pinus sylvestris)
Heidi Björklund 850,00 €: Miten menee metsässä — metsäpetolintujen liikkuminen ja pesimismenestys pirstoutuneessa maisemassa
Anna-Maria Borshagovski 1 500,00 €: Kiiltomatonaaraiden (Lampyris noctiluca) välinen kilpailu
Maria Faticov 1 500,00 €: Kestävyyden kriteerit energiapuun korjuussa — tarpeiden arviointi sieninäkökulmasta
Sanni Färkkilä 1 500,00 €: Koivun alkuperän vaikutus mykoritsasieniyhteisöihin
Nicolina Johanson 1 500,00 €: Ekologinen tutkimus Ahvenanmaan lettosoista — muutoksia putkilokasvien ja sammalten lajistossa
Sini Juntunen 1 500,00 €: Habitaatin rakenteiden vaikutus pölyttäjien vierailukäyttäytymiseen erilaisissa kasveissa
Jani Järvi 1 500,00 €: Ympäristörakenteen vaikutus Madagaskarin riisipeltojen tuholaishyönteisiin
Veli-Matti Kangas 395,00 €: Hirven (Alces alces) geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu
Maaria Keva 1 500,00 €: Rapsikuoriaisen (Meligethes aeneus) loispistiäisten (Phradis morionellus ja Diospilus capito) loisinta-asteen dynamiikka ja siihen vaikuttavat tekijät
Ossi Keva 1 500,00 €: Siian (Coregonus lavaretus) elohopeapitoisuuden muutoksiin vaikuttavat tekijät subarktisessa järvessä
Aino Korrensalo 800,00 €: Tutkimustulosten esittely VI international meeting on the biology of Sphagnum -kokouksessa Hanty-Mansijskissa Venäjällä
Sampsa Malmberg 1 500,00 €: Pääkaupunkiseudun täyttömäkien maakiitäjäisyhteisöt
Elina Laurén 1 000,00 €: Suomen luonnonsuojelualueverkon kehitys noin kuudenkymmenen viimeisen vuoden aikana — ”gap”-lintulajien esiintyvyys ja optimaalinen suojeluverkko
Anna Meramo 1 500,00 €: Toiminnallisten piirteiden vaikutus Madagaskarin lintujen ympäristönmuutosherkkyyteen
Anne-Mari Mikkonen 900,00 €: Tiineyden aikaisen stressin vaikutukset metsämyyräkoiraiden (Myodes glareolus) lisääntymismenestykseen
Anniina Mäensivu 1 500,00 €: Häädetkeitaan luonnonpuiston soistumiskehitys
Joel Nyberg 1 500,00 €: Dispersaalin vaikutus latvapurojen monimuotoisuuteen ja metayhteisödynamiikkaan
Saana Railo 1 500,00 €: Mikromuovit Pohjois-Itämeren simpukoissa
Maria Rajakallio 1 500,00 €: Ekosysteemivasteet ihmisvaikutteisissa virtavesissä
Ville Räihä 1 300,00 €: Virikekasvatuksen vaikutukset lohen (Salmo salar), taimenen (Salmo trutta) ja kirjolohen (Oncorhynchus mykiss) loisresistenssiin
Emmi Räsänen 1 000,00 €: Evoluutiohistorian vaikutus invaasiotodennäköisyyteen
Henna Saarikoski 1 000,00 €: Etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii) avioerot
Sandra Savinen 1 500,00 €: Koloradonkuoriaisen monivierasaineresistenssi
Annu Vakkila 1 400,00 €: Kuvioiden ja asennon vaikutus kyyn (Vipera berus) suojavärien toimintaan
Suvi Vanhakylä 1 500,00 €: Viileille ilmastoalueille levittäytymisen vaikutus Brachytheciaceae-sammalheimon lajirunsauteen ja monimuotoisuuteen
Sonja Viinamäki 1 500,00 €: Hyönteisten elinkierto-ominaisuuksien mekanistinen määräytyminen suhteessa lämpötilaan ja hapen saatavuuteen

Share
18.1.2018