Vanamon apurahat 2015

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 25 apurahaa, yhteensä 28 950 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 27. toukokuuta 2015:

Mikko Aulio 1 300 €: Ympäristötekijöiden ja maankäytön vaikutukset kuikan (Gavia arctica) pesimäjärven valintaan ja lisääntymismenestykseen.
Anu Hakkarainen 1 300 €: Kolmen termiittisienilajin väliset erot ravinnonkäytössä, lignoselluloosaa muokkaavien entsyymien tuotossa ja optimikasvulämpötilassa
Konsta Happonen 1 300 €: Uhanalaisten tunturiluontotyyppien kaukokartoittaminen leijailmakuvauksella
Karoliina Huusko 1 300 €: 8th International Conference on Mycorrhiza (ICOM8) in Flagstaff (Arizona), research visit to Kansas State University (Kansas), field work in North Cascades (Washington)
Pauliina Hyttinen 1 300 €: Maassa elävien selkärangattomien monimuotoisuus luonnontilaisissa ja plantaasimetsissä Taitavuorilla Keniassa
Jonna Hänninen 1 300 €: Lajinsisäinen polymorfismi mitokondrio- DNA:ssa 29 perhoslajissa: kryptisiä lajeja, geneettistä polymorfismia vai introgressiota?
Mari Jäntti 950 €: Energiapuun korjuun vaikutukset lahopuun ja lahopuilla elävän jäkälälajiston monimuotoisuuteen
Ilkka Kivistö 1 300 €: Suomalaisten pohjanlepakoiden (Eptesicus nilssonii) kantamien virustautien selvitys
Miia Kokkonen 1 300 €: Subtrooppisten kääpien lajikoostumus ja substraattipreferenssit luonnonsuojelualueella Etelä-Brasiliassa
Niina Kurikka 1 000 €: Vedenalaisen biotooppi- ja habitaattiluokittelumenetelmän soveltuminen Perämerelle
Ella Laakkonen 1 300 €: Vanhenemisen ja immuniteetin vaikutus muurahaisten käyttäytymiseen ja fysiologiaan
Aija Lehikoinen 1 300 €: Rantakurvin (Xenus cinereus) luonnonsuojelugenetiikkaa esiintymisalueen ytimessä ja reunalla
Luonnonkukkien päivä 1 000 €: Luonnonkukkien päivän järjestäminen 14. 6. 2015
Pekka Niittynen 1 300 €: Arktisen kasvillisuuden ja ekosysteemiprosessien hienon mittakaavatason herkkyys lumipeitteen muutoksiin
Anna Norberg 450 €: Lahopuilla elävien sieniyhteisöjen rakentuminen ja monimuotoisuus muuttuvissa elinympäristöissä
Pinja Näkki 1 000 €: Mikromuovit pohjoisen Itämeren pehmeällä pohjalla
Johannes Oksanen 1 200 €: Sosiaalisuuden vaikutus argentiinanmuurahaisten immuunigeenien ekspressioon
Joni Ollonen 1 300 €: Suomumatelijoiden alaleuanluiden genotyyppi-fenotyyppikartoitus
Julia Palorinne 1 300 €: Nokineulalajiston monimuotoisuus ja ekologia pystyyn kuolleissa koivuissa
Tuuli Pietinen 1 200 €: Ekologisesti kestävän kalastuksen mahdollistavien säätelyjärjestelmien simulointi kalastajien ja kalakantojen vuorovaikutussuhteissa populaatiomallituksessa
Aurora Prättälä 1 000 €: Limasieniyhteisöt erilaisilla kasvualustoilla
Sonja Saine 1 000 €: Metsäjatkumon vaikutukset lahottajasieniyhteisöihin
Kati Suominen 1 100 €: Ranomafanan kansallispuiston ympäristön koulujen lepakkolajistoselvitys sekä lepakoiden päiväpiilon valintaan vaikuttavat tekijät
Pinja Tegelberg 1 150 €: Abskisiinihappovälitteistä antosyaanibiosynteesiä säätelevät MYB-geenit kypsyvissä mustikoissa (Vaccinium myrtillus)
Joni Uusitalo 1 000 €: Ravinnon laadun ja predaatioriskin vaikutus metsämyyrän käyttäytymiseen, selviytymiseen ja lisääntymiseen

Share
18.1.2018