Vanamon apurahat 2014

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 28 apurahaa, yhteensä 31 236,21 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 6. toukokuuta 2014:

Tiina Ahokas 1 000 €: Turpeentuotannon ja metsätalouden aiheuttamat muutokset metsäjärvien surviaissääskiyhteisöissä
Kirsi Alahuhta 1 300 €: Lepovaiheen merkitys pohjoisten orkideoiden selviytymisstrategiana muuttuvassa ympäristössä (väitöskirjatutkimus)
Sophie Aminoff 900 €: 8th European Bat Research Symposium, Kroatia syyskuussa 2014
Elina Bertell 1 300 €: Vieraslajikatkaravun (Palaemon elegans) vaikutus rihmamaisten levien kertymiseen pohjoisella Itämerellä
Sini Burdillat 1 300 €: Heterotsygotian etu värimonimuotoisuuteen apo - semaattisella täpläsiilikkäällä
Maria Faticov 1 000 €: Colonization and succession of Coleoptera and Diptera in the wood-decaying fungus Pleurotus pulmonarius
Reetta Hämäläinen 1 300 €: Lämpötilan ja päivänpituuden vaikutukset herbivorihyönteisten kasvuun ja fenologiaan
Hanna Holmström 1 300 €: Raskasmetallien kertyminen mustikan lehtiin, marjoihin ja mustikalla eläviin toukkiin nikkeli- ja kuparisulaton ympäristössä
Katri Ketola 1 300 €: Kemiallisen kommunikaation geneettinen tausta ja kemosensorigeenien evoluutio muurahaisissa
Ahti Launis 1 300 €: Tutkimustulosten esittäminen EPPC-konferenssissa Italiassa
Petteri Lehikoinen 656,21 €: 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu
Iida-Maria Lehtimäki 800 €: Suurilmaston ja ex situ - suojelun vaikutus uhanalaisen ruijanesikon (Primula nutans) siementen itävyyteen
Tuomas Lilleberg 600 €: Suomen turvekeskustelun kokonaisuudet
Luonnonkukkien päivä 1 000 €: Luonnonkukkien päivän järjestely 2014
Emma-Liina Marjakangas 1 100 €: Noidanlukkojen (Botrychium) populaatiodynamiikka ja sukupuuttovelka Suomessa
Alba Martin 1 300 €: Kasvilajin sisäisen perinnöllisen muuntelun vaikutus kasvin lisääntymismenestykseen ja puolustukseen kasvinsyöjiä vastaan.
Helmi Mentula 1 000 €: Karotenoidien biosynteesi mustikassa
Ossi Miettinen 1 300 €: Ravun sydämen toiminnan karakterisointi
Juuso Paappanen 700 €: Suomen rengaspistiäislajien (Cerceris) ravinnonkäyttö sekä niiden kultapistiäisloisten (Hedychrum) isäntäspesifisyys
Mirva Paloranta 1 300 €: Tarhauksen vaikutus pedonvälttämiskäyttäytymiseen kahdella peltopyyn alalajilla
Jenni Pukki 1 300 €: Mustikan (Vaccinium myrtillus L.) COP-transkriptiotekijät valon aktivoimassa flavonoidien biosynteesissä
Pertti Ranta 1 000 €: Erityisesti suojeltavan ja erittäin uhanalaisen luhtaorvokin (Viola uliginosa) suojeluohjelman laatiminen
Susu Rytteri 1 000 €: Pikkuapollon leviämisen mallintaminen Porvoon istutusalueella
Paula Salonen 1 280 €: Kaupungistumisen ja kukkien funktionaalisen diversiteetin vaikutukset mesipistiäispopulaatioihin
Åsa Stam 1 300 €: Epifyyttissammalten ja -jäkälien kasvunopeus ja biomassan tuotto Kenian Taitavuorilla
Anu Suomäki 1 200 €: Geneettisen laitostumisen ja kasvatusympäristön vaikutus lohen (Salmo salar) morfologiaan ja uintikykyyn
Emmi Virsula 1 300 €: Identtinen DNA-viivakoodi eri lajeilla: esiintyminen, syyt ja seuraukset suomalaisessa perhoslajistossa
Lassi Vuononvirta 1 100 €: Systemaattisen CNTF-lisäyksen vaikutus rotan eri lihaskudosten oksidatiiviseen kapasiteettiin ja CNTF-reseptorien ilmentymiseen

Share
18.1.2018