Vanamon apurahat 2013

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 28 apurahaa, yhteensä 31 050 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 7. toukokuuta 2013:

Nico Alioravainen 1 250 €: Virtaamavaihtelun ja hienojakoisen kiintoaineksen aiheuttamat vaikutukset virtavesien pohjaeläinyhteisöihin
Perttu Anttonen 900 €: Kuinka ekolokeroiden laajuus vaikuttaa eliöiden geneettiseen diversiteettiin
Siiri-Anna Fuchs 1 300 €: Äidiltä tyttärelle — immuunivasteen ja stressinsiedon periytyminen äidin vaikutuksesta mustamuurahaisella (Formica fusca)
Maria Hällfors 600 €: Biological constraints and possibilities for assisted migration of species treatened by climate change
Liisa Hämäläinen 1 000 €: Visuaaliset illuusiot peto—saalis-vuorovaikutussuhteessa: liikkuvien aposemaattisten värikuvioiden tehokkuus saalistajia vastaan
Karoliina Huusko 700 €: Fungal communities and plant-plant interactions under varying resource availability in boreal and subarctic forests
Noora Iljina 1 000 €: Unkarin yöperhospopulaatioiden pitkänajanmuutoksia selittävät tekijät
Liisa Karhu 1 000 €: Vanhojen teiden pientareet perinnebiotooppien kasvilajien korvaavana elinympäristönä
Kasvitieteen päivät 2 000 €: 25:nnet kasvitieteen päivät 2013
Elina Kettunen 600 €: Kasvieritteillä elävien tummarihmaisten mikrosienten monimuotoisuus ja evoluutio
Virve Koivuranta 1 000 €: Kuusella kasvavien kääpien leviäminen kovakuoriaisten välityksellä
Katja Koskenpato 1 300 €: Lehtopllön värimuotojen erot höyhenpeitteen lämmöneristyskyvyssä
Jenni Kuismin 1 300 €: Luonais-Suomen susien yksilöllinen tunnistaminen geneettisten menetelmien avulla
Anniina Kuusijärvi 1 300 €: Metsälantiaisen kahden värimuodon levinneisyys ja sen taustalla olevat mekanismit
Frida Lappalainen 1 000 €: Endofyytit kuusen solukkoviljelmissä
Iida Lehtimäki 1 000 €: Suurilmastollisten tekijöiden ja ex situ -suojelun vaikutus ruijanesikon siementen itävyyteen
Viivi Liuksiala 1 300 €: Vierasperäisten puulajien vaikutus trooppisen rantadyynimetsän alkuperäislajistoon Thaimaassa
Luonnonkukkien päivä 1 000 €: Luonnonkukkien päivän järjestely 2013
Maarit Mäenpää 1 300 €: Vanhemman ja jälkeläisen välisen kommunikaation vaikutukset avainelinkiertopiirteisiin pikkuturkkilolla (Nicrophorus vespilloides)
Jasmin Nevala 1 000 €: Kissankäpälän itsensä tunnistaminen
Jemina Nevala 1 000 €: Informaation kulku kasvista toiseen sienijuuren välityksellä
Hanna Parri 1 300 €: Ryppyviholaisen (Myrmica ruginodis) kokopolymorfia ja assortatiivinen pariutuminen
Marja Pennanen 1 000 €: Somiedo Ascomycota 2013 - tapahtumaan osallistuminen
Salli Uljas 1 300 €: Keidassoiden kasviyhteisöiden fotosynteesin ja respiraation ympäristövaste
Reetta Väätäinen 1 000 €: Ahventen käyttäytymisen fysiologia: perusmetabolianopeuden ja persoonallisuuspiirteiden yhteydet
Inka Vesala 1 000 €: Alusveden hapetuksen vaikutus syvännepohjaeläimistöön Jyväsjärvessä
Kristiina Visakorpi 1 300 €: Hämähäkkien merkitys arktisessa ravintoverkossa
Iiris Yliräisänen 1 300 €: Kilpailun vaikutukset aposemaattisissa ja kryptisissä perhosissa

Share
18.1.2018