Vanamon apurahat 2012

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 28 apurahaa, yhteensä 27 920 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 26. huhtikuuta 2012:

Heidi Björklund 900 €: Tilastomenetelmäkurssi: Statistical analysis of geospatial data fos environmental studies (Zaragoza, Espanja)
Hanna Huiskonen 800 €: Sanginjoen epifyyttijäkälät: vertailu suunnitellun suojelu- ja talousmetsävyöhykkeen välillä
Maria Hällfors 1 200 €: Sixth European Botanic Gardens Congress (Chios, Kreikka)
Suvi Hämäläinen 700 €: Nuorten oravien dispersaalin aikainen päätöksenteko ja elinympäristön valinta kaupunkiympäristössä
Kaisa Jauhiainen 1 300 €: Coccocarpia-suvun jäkälien ja niiden symbionttien monimuotoisuus Kenian Taitavuorilla ja Kasigauvuorella
Maija Jauhiainen 320 €: Ilveksen (Lynx lynx) talviravinto ja saalistuskäyttäytyminen Pohjois-Savossa
Roosa Jokisuu 600 €: Lahopuun tilajakauman vaikutus puuston uudistumiseen mänty- ja kuusimetsissä
Minna Kaukoniitty 1 200 €: Täpläsiilikkään (Parasemia plantaginis) immuunimuistin syntyminen bakteerialtistuksessa
Sirpa Kaunisto 800 €: 24th International Congress of Entomology, ICE 2012 (Daegu, Etelä-Korea)
Elina Kettunen 1 000 €: Sienten fossiilit Bitterfeldin meripihkassa
Timo Koponen 1 000 €: ”Professor Risto Tuomikoski memorial issue”
Aku Korhonen 1 000 €: Rustokääpien (Skeletocutis) systematiikan ongelmia, esimerkkinä lehtoludekääpä
Tiia Kärkkäinen 1 300 €: Nuoruuden aikaisen immuniteettijärjestelmän aktivaation vaikutus aikuisen persoonallisuuteen
Jenni Lehtimäki 1 300 €: Glyfosaattipohjaisen rikkaruohomyrkyn (Roundup®) vaikutukset mustamuurahaiseen (Formica fusca) sekä pitoisuus luonnonpopulaatioissa
Luonnonkukkien päivä 1 000 €: Luonnonkukkien päivän järjestely
Saija Lähteenmäki 1 100 €: Lantakuoriaisyhteisöjen vaikutus lannan hajoamiseen ja ravinteiden kiertoon
Liisa Maanavilja 900 €: International Peat Congress (Tukholma)
Ulla Merihaara 1 000 €: Persoonallisuuden vaikutus kalatusalttiuteen ahvenilla (Perca fluviatilis)
Kaisa Mustola 700 €: 3rd European Congress of Conservation Biology, ECCB 2012 (Glasgow)
Petri Niemelä 900 €: 14th International Behavioral Ecology Congress (Lund)
Anna Raudaskoski 1 000 €: Ihmistoiminnan vaikutukset Andien vuoristometsiin
Taina Romppanen 1 000 €: Ihmistoiminnan vaikutus virtavesien bakteeri- ja sieniyhdyskuntiin
Aulikki Salmia 1 000 €: ”Pohjolan uhanalaiset kämmekät”
Anja Siukkola 1 300 €: Punkit ja niiden vuodenaikainen vaihtelu myyrissä
Annu Tertsonen 1 300 €: Mustamuurahaisen (Formica fusca) kemiallisten tunnusmerkkien periytyminen
Helena Uotila 1 300 €: Metsien häviämisen sosiaaliset syyt Andringitran ja Ranomafanan kansallispuistojen ympäristössä Madagaskarissa
Suvi Vanhakylä 700 €: Holarktisen alueen vaaksiaisten (Tipulidae) arvioiminen DNA-viivakoodimenetelmällä
Sini Vuorensyrjä 1 300 €: Resurssikomponentit oksidatiiviselta stressiltä ja parasiiteilta suojautumisen välillä Formica exsecta - työmuurahaisilla

Share
18.1.2018