Vanamon apurahat 2011

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 32 apurahaa, yhteensä 30 212 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 28. huhtikuuta 2011:

Terhi Hahl 1 000 €: Haavoituksen vaikutukset koivun 4CL-geenien ilmentymiseen ja fenyylipropanoidireitin tuotteisiin
Minna Halonen 1 000 €: Viherkatot korvaavina elinympäristöinä — putkilokasvien esiintyminen pääkaupunkiseudun viherkatoilla
Tanja Hannola 1 000 €: Tulokaslajin supikoiran elinympäristönkäyttö: tutkimusmenetelmien vertailu
Juhani Hopkins 1 000 €: The effect of mate availability and nest size on male mate choice
Reetta Hänninen 1 000 €: Mitokondrion MPV17-geenin insertion merkitys koiraeläimissä
Hanna Jauhiainen 800 €: Matkailun vaikutukset Pohjois-Lapin eliöyhteisöihin
Heidi Järvenpää 1 000 €: Säätelevätkö oksitosiini- ja vasopressiinihormonien reseptorigeenit metsämyyrän käyttäytymistä?
Hanna Kauko 1 000 €: Päivänpituuden vaikutus Alexandrium ostenfeldii - panssarisiimalevän bioluminesenssiin
Maiju Kyyhkynen 800 €: Pomponrahkan lettolajiston muutos
Linda Laakso 1 000 €: Siipitäplän koon vaikutus sudenkorentojen lämmönsäätelyyn
Tuomas Lahti 800 €: Matkailun vaikutus Käsivarren retkeilyalueen luontoon — tarkastelussa kasvit, hyönteiset ja linnut
Mervi Laitinen 700 €: Sinilevämyrkkyjen antiherbivorinen merkitys Kenian Taitavuorten epifyyttijäkälissä
Ahti Launis 1 000 €: Huippuvuortensorsimon lajiutumishistoria, populaatiorakenne ja levittäytymiskyky
Anna Lempiäinen 700 €: 12th European Bat Research Symposium (Vilna)
Hannele Luhtasela-El Showk 820 €: The 13th Congress of the European Society for Evolutionary Biology (Tübingen)
Antti Martikainen 1 000 €: Ravut lohikalojen mädin saalistajina
Mikko Merisalo 1 000 €: Drosophila montana - mahlakärpäsen lisääntymislepokauteen liittyvät geenit: kandidaattigeenitutkimus uuden sekvensointimenetelmän avulla
Annina Mäkelä 1 282 €: The 7th IAL symposium, Lichens: from genome to ecosystems in a changing world (Bankok)
Petri Nieminen 1 000 €: Niche flexibility of arctic charr (Salvelinus alpinus) in competition with lake trout (Salvelinus namaycush) and whitefish (Coregonus lavaretus)
Kristiina Nyholm 1 000 €: Kuukkelin (Perisoreus infaustus) esiintymisen ennustaminen metsien kuviotietojen perusteella
Niina Onttonen 1 000 €: Valkoselkätikkametsien hoitotoimenpiteiden vaikutus sammallajistoon
Teresa Pehkonen 710 €: 10th International Conference on reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants (Budapest)
Atte Penttilä 1 000 €: Vähentävätkö lantakuoriaiset maatalouden ilmastokuormitusta?
Veera Piironen 1 000 €: Täplärapukoiraiden dominanssihierarkia ja omistajan etuoikeus
Paula Rantanen 1 000 €: Lupiinin leviämiskyky ja elinympäristövaatimukset
Jussi-Tapio Roininen 1 000 €: Petoindusoituvan morfologisen vasteen vaikutus ruutanan (Carassius carassius) käyttäytymiseen
Lauri Rosenius 800 €: Retkeilijöiden aiheuttama ravinnekuormitus ja sen kasvillisuusvaikutukset Kalottireitillä Lapissa
Jussi Saarinen 800 €: Talousmetsien kasvattaminen eri-ikäisrakenteisina
Lotta Sundström 1 000 €: Metsitettyjen peltojen mykoritsasienilajisto
Pauliina Teerikorpi 1 000 €: Kirjosieppokoiraiden otsalaikun koon vaikutus koiras—koiras-kilpailussa
Satu Torvinen 1 000 €: Tiaisten pesyekoon vaikutus kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) pesäpaikanvalinta- ja jälkeläisinvestointipäätöksiin
Ika Österblad 1 000 €: Syödäkö hyönteisiä vai hämähäkkejä? Tutkimus loispistiäisten kehityshistoriasta ja evolutiivisesta sopeutumisesta eri isäntäeläinryhmiin

Share
18.1.2018