Vanamon apurahat 2010

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 29 apurahaa, yhteensä 31 050 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon kokouksessa 22. huhtikuuta 2010:

Hanna Aho 1 000 €: Ilveksen (Lynx lynx) talviravinto ja saalistuskäyttäytyminen Hämeessä
Tuija Häkkilä 1 300 €: Sienten polymorfia ja maternaaliefekti invasoituvalla lupiinilla
Maria Hällfors 1 200 €: 4th Global Botanical Gardens Congress, Dublin 13.—18. 6. 2010
Jaakko Ilvonen 1 300 €: Sudenkorennot, loiset ja immuniteetti
Riina Iso-Pellinen 900 €: Metsänkäsittelytoimien vaikutus sammalien runsauteen ja monimuotoisuuteen
Maria Koivisto 1 300 €: Sinisimpukka Itämeren monimuotoisuuden ylläpitäjänä
Heidi Kosunen 1 000 €: Lanttuperhosen (Pieris napi) siiven UV-heijastuksen vaikutus parinvalintaan
Kirsi Kurki 600 €: European Geosciences Unionin kokous, Wien 2.—7. 5. 2010
Sonja Lahdenperä 1 000 €: Kalifornian kenttäsirkan (Gryllus integer) käyttäytymissyndroomat
Hanna Lampinen 1 000 €: Coach potato (cpo) -geenistä löytyneen deleetion yleisyys Suomen Oulangan Drosophila montana -populaatiossa ja sen vaikutus naaraiden lisääntymislepokauteen
Niina Lappalainen 300 €: IPY-kokous (International Polar Year), Oslo 8.—12. 6. 2010
Hannele Luhtasela-El Showk 300 €: XVI International IUSSI Congress, Kööpenhamina 8.—14. 8. 2010
Outi Lähteenoja 1 300 €: Amazonian soiden turvekerrostumien hiilidynamiikka ja ekosysteemiekologia
Maria Malinen 1 300 €: Itämeren kampamaneettiyhteisöjen lajistokoostumus ja arktisen kampamaneettilajin Mertensia ovum populaatioiden välinen geneettinen vaihtelu
Elisa Metsovuori 1 300 €: Talvivihreiden ruohovartisten kasvien syyskehitys— miten kesä- ja talvilehdet eroavat toisistaan?
Antti Miettinen 600 €: European Geosciences Unionin kokous, Wien 2.—8. 5. 2010
Kaisa Mustola 1 000 €: Laidunnushistorian vaikutus kasvien ja sienten lajirunsauksiin puustoisilla perinnebiotoopeilla
Jonna Niiniaho 1 300 €: Geitonogamian merkitys medettömän kämmekkäkasvin maariankämmekän (Dactylorhiza maculata) lisääntymismenestyksessä
Saila Pahkakangas 1 000 €: Ilmaston muutoksen vaikutus paikkalintujen populaatiodynamiikassa
Jenna Purhonen 1 100 €: Lahottajasienten havaittavuus tilassa ja ajassa
Joel Rahkonen 1 000 €: Poronlaidunnuksen vaikutus siemenpankkiin
Toni Roiha 1 300 €: ASLO 2010, Santa Fe, New Mexico, USA
Elina Salo 1 300 €: Ihmisen aiheuttaman rakkolevävyöhykkeiden fragmentoitumisen (pirstoutumisen) vaikutukset siinä eläviin selkärangattomiin
Tiina Sihto 1 200 €: Sosiaalisen information käyttö kolopesijöiden pesäpaikan valinnassa
Maria Tuomi 1 300 €: Laidunnuksen, maaperän ravinteisuuden ja yhteisön alkuperäisen kasvillisuuden erillis-ja yhteisvaikutukset arktis-alpiinisten tunturikasviyhteisöjen koostumukseen ja monimuotoisuuteen
Hanna Tuovila 1 000 €: Mycocaliciales-lajien systematiikka ja taksonomia ja pihkaekologian evoluutio
Hanna Urtti 1 300 €: Amazonian ombrotrofiset kohosuot valkoisen hiekan kasvilajien mahdollisina elinympäristöinä
Ulla Vattulainen 1 300 €: Vapaiden happiradikaalien tuotto ja vanheneminen yhteiskuntahyönteisillä
Maria Yli-Renko 1 250 €: Käyttäytymiserojen kehittyminen eri valintaympäristöissä

Share
18.1.2018