Vanamon apurahat 2009

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 40 apurahaa, yhteensä 32 600 €. Apurahansaajat julkistettiin kuukausikokouksessa 23. huhtikuuta 2009:

Borg, Janica 850 €: Litoraalin kalayhteisöt ja niiden habitaatit muuttuvassa Itämeri-yhteisössä
Edgren, Carin 700 €: Helsingin niityt -projekti
Hannila, Riikka 850 €: Suotuisan elinympäristön tunnistaminen alueellisen mallintamisen avulla, esimerkkeinä maakotka ja muuttohaukka Suomessa
Haukka, Anna 350 €: Konferenssi: Botanic Gardens in the Age of Climate Change
Heikkilä, Tanja 850 €: Metsien häiriödynamiikkaan perustuvien ennallistamistoimien vaikutukset kovakuoriaislajistoon
Heikkinen, Marja 850 €: Heterozygosity-fitness correlations in Drosophila littoralis
Heinonen, Mirka 850 €: Female choice under different social contexts-sexual selection in common gobies
Hiltunen, Heli 850 €: Omien poikasten tappamista estävät tekijät infantisidisilla metsämyyräkoirailla
Huusko, Karoliina 850 €: Naapurikasvillisuuden vaikutukset metsälauhan (Deschampsia flexuosa) kasvuun ja juurisienikolonisaatioihin eri sukkessiovaiheissa
Kalske, Aino 850 €: Käärmeenpistoyrtin paikallissopeutuminen saaristopopulaatioissa
Kangas, Veli-Matti 800 €: Suomalaisen hirven populaatiogeneettinen rakenne ja demografia
Karhunen, Jatta 850 €: Fototrofisten anaerobieliöiden yleisyys kerrostuneissa humusjärvissä
Kari, Annemari 850 €: Lajienvälisen sosiaalisen tiedon käyttö ja sen suojelubiologiset sovellukset
Kesulahti, Jenni 850 €: Vantaanjoen jokikäytäväkasvillisuuden monimuotoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät
Kettunen, Henna 850 €: Tammen alueellisen leviämisen rajoitteet
Kiilunen, Annina 850 €: Piilevien alueellinen esiintyminen Saanajärven sedimentissä
Kortsalo, Piia 850 €: Metsärakenteen vaikutus pohjoisen paikkalinnun levinneisyyteen, runsauteen ja pesinnän onnistumiseen, esimerkkinä hömötiainen
Kurki, Kirsi 500 €: Suokasvillisuuden vaste muuttuvaan ilmastoon: kokeellinen tutkimus kuivumisen vaikutuksesta
Laukkanen, Liisa 850 €: Harmosuomuyökkösen populaatioiden geneettiset erot käärmeenpistoyrtin levinneisyysalueella
Maisniemi, Kira 850 €: Vihreän valon vaikutus siroverenpisaran (Fuchsia magellanica Lam.) morfologiaan
Marjeta, Maria 850 €: Sudenkorentojen lajimäärään vaikuttavat tekijät virtavesiympäristössä Keski- ja Itä-Suomessa
Martiskainen, Henna 850 €: Frequency-dependent and sexually antagonistic selection in the maintenance of male reproductive tactics
Metsola, Satu 500 €: Kasvitieteellinen puutarha vieraslajien lähteenä
Mikonranta, Lauri 850 €: Alkueläinsaalistuksen vaikutus Serratia marcescens -bakteerin virulenssin evoluutioon
Mäkelä, Anna 850 €: Haapasäästöpuiden merkitys sammalten kasvualustoina
Parkkima, Tiina 850 €: Miten viirupöllö (Strix uralensis) toimii boreaalisen metsän biodiversiteetti-indikaattorina kanahaukkaan (Accipiter gentilis) verrattuna?
Pekkonen, Minna 850 €: Muuttuvan ympäristön ja evoluution yhteisvaikutukset ekologisiin vuorovaikutuksiin
Ranta, Mikko 850 €: Jokihelmisimpukan esiintymiseen vaikuttavat (elinympäristö)tekijät
Remonen, Iina 850 €: Pohjaeläinyhteisöt matalilla pohjilla
Saarikoski, Hanna 850 €: Haitallisen siian rakkoloision elinkierto ja kehittyminen kalassa
Salmi, Pauliina 850 €: Microcystis- ja Anabaena-sinilevien kehitys jään alla Lahden Vesijärvessä ja Pien-Saimaalla
Salonen, Jouni 850 €: Jättikatkan (Gammaracanthus lacustris) ja jäännehalkoisjalkaisen (Mysis relicta) koko- ja syvyysjakaumat Saimaan Paasivedellä
Sarpakunnas, Miika 850 €: Järviluontomme typpeä poistavat eliöyhteisöt
Siltala, Mari 850 €: Aiheuttaako haitallinen vieraslaji komealupiini (Lupinus polyphyllus) pölytyskilpailua? Vaikutus hiirenvirnan (Vicia cracca) pölyttäjävierailujen määrään ja siementuotantoon
Sohrabi, Mohammad 850 €: Molecular taxonomy of the best canditates of the Biblical manna (Vagrant Aspicilia Lichens)
Taskinen, Katariina 850 €: Kasvihemoglobiinigeenien ja ligniinin biosynteesireitin geenin hiljentämisen vaikutuksia puuvartisten kasvien ilmiasuun modernilla RNAi-tekniikalla
Tikka, Jenni 850 €: Negatiiviset ja positiiviset vuorovaikutukset tunturiniityillä
Tuomaala, Maria 850 €: Koitajoen planktonsiian ja Perämeren karisiian seksuaaliviestintä
Tuomola, Sini 850 €: Näennäiskilpailu ja suolistoloisten vaikutukset neidon- (Calopteryx virgo) ja immenkorennoilla (Calopteryx splendens)
Uimi, Kirsi 850 €: Puustoisuuden vaikutus tikankontin lisääntymismenestykseen

Share
18.1.2018