Vanamon apurahat 2008

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus myönsi 52 apurahaa, yhteensä 46 140 €. Hakemuksia saapui 83; haettu summa oli yhteensä 108 117,60 €.

Aivelo, Tuomas (HY) 1 200 €: Loviniskamuurahaisen (Formica exsecta) immuunivasteen käynnistyminen (pro gradu)

Alanko, Teija (HY) 1 100 €: Maaperän siemenpankki ja kasviston historia kasvitieteellisissä puutarhoissa arkeobotaanisen tutkimuksen valossa (kirjall.)

Ehonen, Sanna (HY) 700 €: Ruskorahkasammalen kasvuun vaikuttavat tekijät (pro gradu)

Eklund, Johanna (HY) 700 €: Accounting for socio-political and economic factors when setting global conservation priorities (pro gradu)

Elonen, Emilia (TY) 700 €: Kirjosieppokoiraan komeuden vaikutus naaraan tuottaman poikueen sukupuolijakaumaan (pro gradu)

Ghobad-Nejhad, Masoomeh (HY) 700 €: Polypore and corticoid basidiomycetes from the Caucasus area (väitöskirja)

Haakana, Helena (JoY) 700 €: PDF icon10th International Symposium of Biology and Management of Coregonid Fishes (matka)

Hautamäki, Niina (HY) 970 €: 4th European Bioreremediation Conference (matka)

Heikkinen, Lea (HY) 700 €: Sosiaalinen loisinta ja tunnistamisen evoluutio Formica-suvun muurahaisilla (pro gradu)

Hämäläinen, Aino (JoY) 1 100 €: Impacts of forest fire and management on small mammal communities (pro gradu)

Härmä, Meri (HY) 950 €: PDF icon32nd Annual Larval Fish Conference (matka)

Höykinpuro, Juha (HY) 1 200 €: Koillis-Grönlannin perhosten ja perhosloisten määrällinen ravintoverkko (pro gradu)

Jokela, Anne (OY) 700 €: FESPB 2008/Peroxidase (matka)

Kahilainen, Aapo (JY) 700 €: Sympatrian vaikutus neidonkorennon geneettiseen monimuotoisuuteen (pro gradu)

Karvonen, Kaisa (OY) 900 €: Sähkön käytön soveltuminen pohjaeläinseurantaan (pro gradu)

Kaunisto, Kari (TY) 700 €: Västäräkin saalistus neidon- ja immenkorentoyhteisöihin (pro gradu)

Kervinen, Matti (JY) 700 €: Teeren seksuaalivalinta ja kuvametsästys (pro gradu)

Keränen, Inka (JY) 700 €: Risteytymisen yleisyys immen- ja neidonkorennolla sekä siihen vaikuttavat tekijät (pro gradu)

Kivelä, Sami (OY) 700 €: Insect reproductive strategies in diverse environments (väitöskirja)

Koistinen, Marja (HY) 900 €: 5th International Symposium on Extant and Fossil Charophytes (matka)

Laine, Veronika (TY) 700 €: Saaristomeren vesisiippojen (Myotis daubentoni) geneettinen populaatiorakenne - orgaanisten tinayhdisteiden mahdolliset vaikutukset (pro gradu)

Lanki, Maiju (HY) 1 200 €: Diplostomum spathaceum-imumatoloisten aiheuttamat infektiot lohikaloilla (pro gradu)

Lappalainen, Pipsa (TY) 1 200 €: Orgaanisten tinayhdisteidn vaikutukset Saaristomeren alueen vesisiippojen ruokailukäyttäytymiseen (pro gradu)

Laurentz, Minna (JY) 1 000 €: Ravintokasvin puolustusaineiden määrän vaikutus uhanalaisen täpläverkkoperhosen (Melitaea cinxia L.) toukan immuunipuolustukseen (pro gradu)

Lehkonen, Emmi (JY) 1 100 €: Suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuiden merkitys sääski- ja sammallajiston säilymiselle metsälakikohteissa (pro gradu)

Lehto, Mikko (HY) 1 000 €: Suvullisesti ja suvuttomasti lisääntyvien Daphnia pulex-vesikirppujen erilaistuminen ja syyt yhteisesiintymille (pro gradu)

Lehtonen, Maija (HY) 1 000 €: Geenien ja ympäristön aiheuttamat muutokset siian (Coregonus lavaretus) kasvuun ja sukukypsyyteen (pro gradu)

Lempiäinen, Netta (HY) 1 100 €: Metsämyyrän pedonvälttämiskäyttäytyminen myyräsyklin eri vaiheissa (pro gradu)

Liimatainen, Kare (HY) 700 €: IGS, ITS, LSU ja RPB-alueiden soveltuvuus seitikkien lajitaksonomiaan - esimerkkinä lumoseitikkiryhmä (Cortinarius acput-medusae coll.) (väitöskirja)

Luhtasela, Hannele (HY) 700 €: Bakterieinhibition hos myran Formica exsecta (pro gradu)

Lumme, Juha (HY) 700 €: Ympäristöystävällistä sähköä tarjolla? Tutkimus ympäristöväittämien käytöstä vihreän sähkön markkinoinnissa (pro gradu)

Lähteenoja, Outi (TY) 1 300 €: Amazonian soiden ekosysteemiekologia ja hiilidynamiikka (matka)

Maanavilja, Liisa (HY) 700 €: Pohjoisen aapasuon kasvillisuustyyppien hiilitaseet (pro gradu)

Moilanen, Jussi (OY) 700 €: Hoitokäsittelyjen vaikutus horkkakatkeron (Gentianella amarella) menestymiseen (pro gradu)

Nokelainen, Ossi (JY) 700 €: Teerikanojen parveutuminen lisääntymiskauden ulkopuolella ja vaikutus saaliiksi jäämisen riskiin (pro gradu)

Oinonen, Pirkko (TY) 1 100 €: Silmien värin preferointi parinvalinnassa ihmispopulaatiossa (pro gradu)

Pyrylä, Reetta (HY) 1 300 €: Pääkaupunkiseudun golfkenttien biologinen monimuotoisuus lajitasolla - indikaattoreina lintujen lajidiversitetti ja pesintämenestys (pro gradu)

Pölkki, Mari (TY) 1 100 €: Raskasmetallien sekä lämpötilan yhdysvaikutus Calliphoridae-lajien immuunipuolustuskykyyn (pro gradu)

Rokka, Kaisa (JUY) 700 €: Kuoriutumisjärjestyksen vaikutus yksilöiden uuden tilan ja esineen tutkimiskäyttäytymiseen harakalla (Pica pica) (pro gradu)

Rosqvist, Linda (HY) 700 €: Uhanalaiset mesipistiäiset (Apide) ja niiden suojelu kaupunkiluonnossa (pro gradu)

Saarto, Jenni (JoY) 700 €: GPS/GSM-lähettimen sovellutukset saimaannorppatutkimuksessa (pro gradu)

Salo, Heli (JY) 700 €: Lämpötilan ja torjunta-aineen vaikutukset koloradonkuoriaisen (Leptinotarsa decemlineata) väripolymorfiaan (pro gradu)

Seikola, Liina (TY) 700 €: Mäyrän (Meles meles) elinympäristön käyttö eri maisemissa (pro gradu)

Siipola, Sari (HY) 970 €: UVB-säteilyn eri aallonpituuksien vaikutukset herneen (Pisum sativum) morfologiaan ja fysiologiaan (pro gradu)

Suomen luonnonsuojeluliitto/Angervuori, Anu (HKI) 1 000 €: Luonnonkukkien päivä 2008 pihakasviretket (pro gradu)

Suutarinen, Johanna (OY) 700 €: International Graduate School of Conservation Biology (kurssi)

Teräväinen, Marianna (HY) 700 €: Kovakuoriaisten käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (väitöskirja)

Tuominen, Hanna (TY) 1 100 €: Helmipöllönaaraan polyandria (pro gradu)

Vesalainen, Tarja (HY) 1 000 €: Purokinnassammalen (Scapania undulata) kasvupaikkavaatimukset ja populaatiorakenne (pro gradu)

Vesterinen, Eero (TY) 850 €: Hyönteislajiston monimuotoisuus ja pölyttäjien runsauden vaihtelu käärmeenpistoyritn kasvupaikoilla Lounais-Suomessa (pro gradu)

Ylitepsa, Liisa (HY) 1 100 €: When males are choosy, what do they prefer in the females and why? Sexual selection with the common gobies (pro gradu)

Ylivinkka, Maria (HY) 1 200 €: Uhanlaisen taimenkannan istukaspoikasten elinkyky: alkuperän, kasvatusympäristön laadun ja käyttäytymisen merkitys (pro gradu)

Share
11.6.2020