Vanamon apurahat 2007

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus myönsi 50 apurahaa, yhteensä 39 050 €. Hakemuksia saapui 64; haettu summa oli yhteensä 74 688 €. Apurahansaajat julkistettiin kuukausikokouksessa 26. huhtikuuta 2007:

Berg, Päivi (JoY) 800 €: Happaman humusveden ja raudan vaikutus jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) nuoruusvaiheen selviytymiseen (pro gradu)

Fagerstedt, Kurt ja Lundell, Taina (HY) 1 300 €: Peroxidase 2008 -symposiumin abstraktikirjan painatus

Forss, Sonja (HY) 1 300 €: Kärlvegetationen på värdefulla stadsängar i Helsingfors (pro gradu)

Haapakoski, Marko (JY) 800 €: Islands in enclosures: an experimental study on mammalian predator—prey interaction in a fragmented landscape (matka, väitöskirja)

Hardwick, Bess (HY) 600 €: Valtakunnallinen tammen äkämäpistiäiskartoitus (pro gradu)

Heikkilä, Sami (HY) 1 200 €: Virusten runsaus boreaalisessa järvessä ja niiden vaikutus järven mikrobiverkon dynamiikkaan (pro gradu)

Hildén, Noora (HY) 500 €: Suojelutason suotuisuuden ekologiset edellytykset (pro gradu)

Idström, Laura (HY) 1 000 €: Pääkaupunkiseudun golfkenttien eliöstön monimuotoisuus (pro gradu)

Isojunno, Saana (JY) 400 €: European Cetacean Conference, San Sebastian, Espanja (matka)

Jaakkonen, Tuomo (OY) 800 €: Uuuttukyyhkyn (Columba oenas) levittäytyminen ja sopeutuminen pohjoiseen (pro gradu, väitöskirja)

Junikka, Jaakko (OY) 1 000 €: Kanahaukka riistanhoitajana (pro gradu)

Juutilainen, Katja (JY) 1 200 €: Kääpien käyttökelpoisuus orvakkalajiston indikaattoreina erilaisissa elinympäristöissä (pro gradu)

Juvonen, Virpi (OY) 1 300 €: Lehtojensuojeluohjelma-alueiden ekologinen laadukkuus ja alueellinen edustavuus Kainuussa (pro gradu)

Kaunisto, Sirpa (JoY) 800 €: Hirvikärpäsen (Lipoptena cervi) lisääntymispanostuksen maantieteellinen vaihtelu (pro gradu)

Kauranen, Hannele (JY) 1 100 €: Sirkadiaaniseen kelloon liittyvien säätelyreittien sekä niiden vaikutusten selvittäminen liikkumisaktiivisuuteen Drosophila-lajiryhmällä (pro gradu)

Kesäniemi, Jenni (JoY) 600 €: Seksuaalikonflikti parittelun pituudessa mahlakärpäsellä (Drosophila montana) (pro gradu)

Ketola, Päivi (HY) 1 000 €: Niittyjen hoitomenetelmien vaikutukset maakiitäjäislajistoon Helsingissä (pro gradu)

Koistinen, Kati (HY) 700 €: Espoon Matalajärven luhtalettojen kasvisto ja kasvillisuus (pro gradu)

Koistinen, Ville (HY) 500 €: Monolignolien kuljetus solulimasta sytoplasmaan (pro gradu)

Kontio, Tuuli-Susanna (JY) 850 €: Lajienvälinen sosiaalinen informaatio pesäpaikan valinnassa (pro gradu)

Korhonen, Jenni (HY) 800 €: Elinkiertopiirteiden ja lajienvälisen vuorovaikutuksen evoluutio Serratia marcescens- ja Novosphingobium capsulatum -bakteereilla (pro gradu)

Koskenmäki, Auri (HY) 600 €: Joki- ja täplärapuyksilöiden käyttäytymiserot: käyttäytymispiirteiden pysyvyys, riippuvuussuhteet ja sukupuolen vaikutus (pro gradu)

Käppi, Anu (JY) 700 €: Metsälakikohteiden merkitys metsien kasvilajiston monimuotoisuuden säilymiselle (pro gradu)

Lampinen, Paula (HY) 1 000 €: Saalistusuhan aiheuttamat lisäkustannukset (Mustela, Myodes) (pro gradu)

Lo, Coong (HY) 500 €: Kuivanherkän hieskoivumutantin (Betula pubescens f. hibernifolia) abskisiinihappobiosynteesigeenin karakterisointi (pro gradu)

Markkula, Sanna (HY) 800 €: Ecological studies of the marine enclosured lake Vallunden, Svalbard (pro gradu)

Mäkeläinen, Sanna (HY) 800 €: Myyrien käyttäytyminen saalistustilanteessa ja saalistajan vaste (pro gradu)

Mäki-Kihniä, Kaisa (HY) 500 €: Harmaahylkeen (Halichoerus grypus) ja itämerennorpan (Phoca hispida botnica) habitaatinvalinta poikas- ja karvanvaihtoaikaan Itämerellä (pro gradu)

Niskanen, Laura (HY) 1 300 €: Kansainvälisen harjoittelun matkakustannukset (Chile, Valparaiso, CONAMA)

Nuotio, Marja (HY) 800 €: Kaupunki-ilmaston lämmön vaikutus kimalaiskuningattaren fenologiaan (pro gradu)

Ooperi, Sini (HY) 500 €: Nordic-Baltic Congress of Entomology (Upsala, Ruotsi) (matka, väitöskirja)

Ovaskainen, Outi (HY) 1 000 €: Pilkkasiiven pesimismenestys sisämaassa (väitöskirja)

Peltonen, Katriina (HY) 600 €: Suojavyöhykkeen leveyden ja pomintahakkuiden merkitys kääpälajiston säilymiselle metsälakikohteissa (pro gradu)

Pihlajamäki, Aili-Maria (JY) 500 €: Tuottavuuden ja pinta-alan vaikutus pienten lampien kasvillisuuden monimuotoisuuteen (pro gradu)

Rautio, Anni (JoY) 800 €: PDF iconSoc. Eur. Mammalogican viides nisäkästieteellinen konferenssi (Italia) (matka)

Routti, Heli (TY) 600 €: Norppien sopeutuminen ympäristön vaihtelevaan myrkkypitoisuuteen (kurssi, väitöskirja)

Rönkä, Nelli (OY) 500 €: Lapinsirrin (Calidris temminckii) fylogeografia (pro gradu)

Saarinen, Timo (HY) 1 000 €: Talvitutkimuksen päivän järjestelykustannuksia (marraskuu 2007)

Salkonen, Laura (JY) 800 €: Jokiravun (Astacus astacus) ja täpläravun (Pacifastacus leniusculus) sopeutuminen virtavesiin (pro gradu)

Selonen, Salla (HY) 500 €: SETAC Europe 17th Annual Meeting (Portugali) (matka, väitöskirja)

Suorsa, Marja (OY) 500 €: Metsämännyn (Pinus sylvestris L.) embryogeenisten solujen jakautumiseen ja ohjelmoituun solukuolemaan liittyvä polyamiiniaineenvaihdunta (pro gradu)

Tommila, Elina (HY) 1 000 €: Tunturimittarituhojen vaikutukset Kilpisjärven myyräpopulaatioihin (pro gradu)

Toppila, Lotta (OY) 500 €: Subraktisten natojen endofyytit ja juurisienet (pro gradu)

Tuovinen, Emma-Maria (HY) 600 €: Lehtipuiden fenologia suhteessa ennakoituun ilmastonmuutokseen (pro gradu)

Vehko, Paula (HY) 800 €: Kaupungistumisen ja hoitomenetelmien vaikutukset niittyjen päiväperhoslajistoon Helsingissä (pro gradu)

Veijalainen, Anu (TY) 600 €: Loispistiäislajiston maantieteellinen, vuodenaikainen ja kasvillisuuskerrosten välinen vaihtelu Amazonian alankosademetsissä (pro gradu)

Vesala, Laura (JY) 800 €: Kylmänkestoon liittyvien geenien sekvenssimuuntelu mahlakärpäsellä (Drosophila montana) ja kylmäkestävyyden vertailu (pro gradu)

Winberg, Pia (TY) 500 €: Laji-inventointien maantieteellinen jakautuminen Perussa: hyvin ja huonosti tunnetut alueet putkilokasvien, päiväperhosten ja kovakuoriaisten osalta (pro gradu)

Välilä, Santtu (OY) 800 €: Jokihelmisimpukan suojelugenetiikka (pro gradu)

Ylinen, Eeva (JoY) 1 200 €: Kanahaukan (Accipiter gentilis) yksilötunnistus DNA-mikrosatelliitteihin perustuvan menetelmän avulla ja sulkien ulkonäön perusteella sekä reviisiuskollisuuden tutkiminen (pro gradu)

Share
18.1.2018