Vanamon apurahat 2005

Seuran hallitus päätti kokouksessaan 14.11.2005 myöntää Taina Kuusen apurahan 4 000 € Jaana Vuoskulle (OY). Väitöskirjatyön aiheena on "Polyamine biosynthesis during zygotic embryogenesis of Scots pine". Apurahan saaja julkistettiin kuukausikokouksessa 24.11.2005.

Seuran hallitus päätti kokouksessaan 13.4.2005 myöntää 27 apurahaa, yhteensä 24 387 €. Hakemuksia saapui 44 kappaletta (eläintiede 23, kasvitiede 12, hydrobiologia 6, ympäristöbiologia 2, eläinfysiologia 1, kalatalous 1 ja mehiläistalous 1). Haettu summa oli yhteensä 49 369,75 €. Apurahan saajat julkistettiin kuukausikokouksessa 28.4.2005:

Auttila, Miina (JOY) 1000 €: Kaupunkisiilien pesien käyttö ja niiden rakenne Itä-Suomessa (pro gradu)
Haavisto, Fiia (TY) 1000 €: Leväsiiran suojavärityksen evoluutio - saalistuksen merkitys eri isäntäkasviyhteisöissä (pro gradu)
Heikkilä, Sanja (JOY) 1000 €: Karhun (Ursus actor) käyttäytyminen ihmiskohtaamisissa (pro gradu)
Huovinen, Hanna (JY) 1000 €: Noidanlukkojen (Botrychium) uhanalaisuuden syyt ja esiintymien säilyvyyttä ennustavat tekijät (pro gradu)
Huttunen, Heli (JY) 1000 €: Ravinnon vaikutus pilkkumäntypistiäisen (Diprion pini) kykyyn puolustautua loisia vastaan (pro gradu)
Häsä, Laura (JY) 1000 €: Investointi seksuaalisignaaleihin nuorilla teerikoirailla (Tetrao tetrix) (pro gradu)
Ilmarinen, Karoliina (HY) 1000 €: Makrofyyttien käyttö veden laadun indikaattoreina EU:n vesipolitiikan puitedirektiivien toteutuksessa - eri näytteenottomenetelmien soveltuvuus (pro gradu)
Junttila, Paavo (HY) 800 €: Osallistuminen Cladocera 2005 kokoukseen
Karén, Virpi (HY) 700 €: Diphyscium-suku (Bryophyta) Hunanin maakunnassa, Kiinassa (pro gradu)
Keski-Saari, Sarita (JOY) 850 €: Osallistuminen XVII International Botanical kongressiin
Kunttu, Panu (JY) 1000 €: Uhanalaisten ja vanhan metsän indikaattorikääpälajien esiintyminen Keski-Suomessa (pro gradu)
Kupari, Jani (JY) 700 €: Sisiliskon (Zootoca vivipara) värimorfien jälkeläisten sukupuolijakauma ja sen vaikutus dispersaalikäyttäytymiseen (pro gradu)
Lehtomäki, Joona (HY) 700 €: Maisemarakenteen vaikutus perhosten liikkumiskäyttäytymiseen voimalinja-aukeilla (pro gradu)
Lehtonen, Jussi (HY) 700 €: Habitat quality of the Seychelles Magpie Robin (Copsychus sechellarum) (pro gradu)
Luoto, Anu (JY) 1000 €: Uhanalaisen ketokatkeron hoito Keski-Suomessa (pro gradu)
Miettinen, Otto (HY) 900 €: Osallistuminen Kaakkois-Aasian kasviheimojen tunnistuskurssille
Munter, Karoliina (HY) 400 €: Osallistuminen Baltic Sea Science kongressiin
Okkonen, Laura (JY) 800 €: Teeren poikuehabitaatin laadun ja poikasten kuoriutumisajankohdan vaikutus poikasten hengissä säilyvyyteen (pro gradu)
Ooperi, Sini (HY) 1300 €: Developing indices to monitor immigration and dispersal risks of Colorado potato beetle (väitöskirjatyö)
Olsson, Sanna (HY) 850 €: Osallistuminen XVII Kansainväliseen kasvitieteen seminaariin
Pietiläinen, Maria (HY) 1300 €: Diversity assesment of two Saxifrages: Saxifraga oppositifolia (L.) and S. hirculus (L.) using ecological and functional genomics approaches (väitöskirjatyö)
Plit, Inka (HY) 1000 €: Kanahaukan (Accipiter gentilis) pesänpuolustuskäyttäytyminen (pro gradu)
Rännänen, Pia (JOY) 700 €: Siilin (Erinaceus europaeus) elinpiiri ja elinympäristön käyttö itäsuomalaisessa kaupunkiympäristössä (pro gradu)
Salmela, Jukka (JY) 887 €: Inarin Lapin lähteiden sammalten (Bryophyta ja Marchantiophyta) monimuotoisuus ja yhteisörakenne (laudatur-työ)
Tallgren, Heidi (JY) 800 €: Geneettisen vaihtelun merkitys loisriskiin Psychidae-heimon perhosilla (pro gradu)
Tikkamäki, Tuuli (JOY) 1000 €: Uhanalaisen täpläkukkajäärän (Leptura maculata) elintavat ja populaatiorakenne (pro gradu)
Tuunanen, Marika (JY) 1000 €: Valon määrän vaikutus valkolehdokin (Platanthera bifolia (L.) Rich.) lisääntymismenestykseen (pro gradu)

Share
18.1.2018