Vanamon apurahat 2004

Seuran hallitus päätti kokouksessaan 14.4.2004 myöntää 37 apurahaa, yhteensä 24 700 €. Hakemuksia saapui 55 kappaletta (eläintiede 29 hakemusta ja kasvitiede 19 hakemusta, muut 7 hakemusta).

Haettu summa oli yhteensä 65 010 €. Apurahan saajat julkistettiin kuukausikokouksessa 24.4.2004:

Airamo, Seija 500 €: Vierailupihan ja arboretumin kunnossapito ja kehittäminen,
Alakerttula, Johanna (JY) 800 €: Potentiaalinen fosforin ja typen huuhtoutuminen suojavyöhykekasvustoista sulamisveden mukana (pro gradu),
Arponen, Anni (HY) 600 €: Maksimipeitto-ongelma suojelualuesuunnittelussa: Kuinka maksimoida biodiversiteetti suojelualueverkossa?
Aspelund, Paula (HY) 700 €: Uhanalaisen suolapungan (Samolus valerandi L.) biologiaa, ekologiaa ja suojelua (pro gradu),
Eronen, Visa (HY) 700 €: Minkin (Mustela vison) ja supikoiran (Nyctereutes procyonoides) ravinnon koostumuksen vertailu eteläsuomalaisilla lintuvesillä (pro gradu),
Friman, Ville (JY) 700 €: Pedonvälttämiskyvyn evoluutio ja peto-saalisdynamiikka Escherichia coli ja Tetrahymena thermophila mikrobeilla (pro gradu),
Hautamäki, Niina (HY) 700 €: Kanervan (Calluna vulgaris) raskasmetallinsieto siirtoistutuskokeessa ja mykorritsan merkitys kasvin kestävyydelle (pro gradu),
Heimovirta, Minttu (HY) 700 €: Kin selection and multiple paternity in Rana arvalis? (pro gradu),
Heini, Mikko (HY) 700 €: Hevosmuurahaisten yhdyskuntarakenne ja pesimisekologia (pro gradu),
Huotari, Tea (HY) 700 €: Hiilidioksidin sitoutuminen ja vapautuminen järviruovikossa boreaalisen järven rantavyöhykkeessä (pro gradu),
Ikonen, Mirva (JO) 700 €: Siilin (Erinaceus europaeus L.) ravinnonkäyttö, kuolinsyyt ja raskasmetallipitoisuudet itäsuomalaisessa kaupunkiympäristössä (pro gradu),
Juslén, Aino (HY) 700 €: Maksasammalten fylogenia ja Herbertus-suvun taksonomia,
Jääskeläinen, Kaisa (HY) 800 €: Lahopuulla kasvavien limasienten (Myxomyta) ja niillä elävien kovakuoriaisten (Coleoptera) esiintyminen Kainuun luonnonmetsissä (pro gradu),
Kataja, Minttu (HY) 700 €: Isolaakasittiäisen (Onthophagus gibbulus) siimeisen Suomen esiintymän biologia ja suojelu (pro gradu),
Kekkonen, Mari (HY) 600 €: Elinympäristön ja saalistiheyden vaikutukset kanahaukan (Accipiter gentilis) lisääntymismenestykseen (pro gradu),
Kolehmainen, Johanna (HY) 700 €: Reproductive biology and population genetics of African violet (Saintpaulia, Gesneriaceae),
Kontiainen, Pekka (HY) 600 €: Pesintää edeltävän ravintotilanteen vaikutus viirupöllön (Strix uralensis) lisääntymispäätöksiin (pro gradu),
Laitinen, Pauliina (JY) 800 €: Populaatiokoon vaikutus lisääntymismenestykseen ja kangasvuokon (Pulsatilla vernalis (L.) Mill.) suojelu (pro gradu),
Lensu, Sanna (KU) 800 €: Dioksiinien aiheuttamien ruokahaluvaikutusten neurobiologinen tutkimus,
Majuri, Pekka (JY) 600 €: Pohjaeläinanalyysit ja habitaattimittaukset virtavesien ekologisten riskien arvioinnissa (pro gradu),
Mayer, Marianne (HY) 500 €: Pikkuapollon palauttaminen Uudellemaalle ja syntyneen kannan elinvoimaisuuden arviointi (pro gradu),
Miranto, Mari (HY) 600 €: Saintpaulia-suvun ex-situ suojeluohjelma eurooppalaisissa kasvitieteellisissä puutarhoissa (pro gradu),
Nisula, Kirsi (HY) 800 €: Kasvillisuuden ja kasviston muutokset Hangossa Tvärminnen edustan pienillä kalliosaarilla,
Ovaska, Riitta (HY) 650 €: Kuningattarien välinen lisääntymisvinouma seksuaali- ja työläisjälkeläistössä mustamuurahaisella (Formica fusca) (pro gradu),
Puhakainen, Lauri (JY) 700 €: Idänkurhon (Carlina biebersteinii) lisääntymismenestys erilaisissa populaatioissa (pro gradu),
Rousi, Heta (HY) 600 €: Kanahaukan saaliinvalinta (pro gradu),
Rännänen, Pia (JO) 700 €: Siilin elinpiiri ja elinympäristön käyttö itäsuomalaisessa kaupunkiympäristössä,
Saarela, Sanna-Riikka (HY) 700 €: Yleiskaavoituksen luontoselvitykset – esimerkkitapauksena kasvillisuusselvitykset Uudellamaalla (pro gradu),
Saari, Sanna (HY) 700 €: Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) levinneisyys Espoonlahdessa ja levinneisyyteen vaikuttavat tekijät (pro gradu),
Sallamaa, Silva (HY) 700 € Lepakoiden paikkauskollisuus ja lisääntymisyhdyskuntien vakaus (pro gradu),
Sole, Inkeri (HY) 600 €: Kanahaukan (Accipiter gentilis) käyttäytyminen – vanhempien ja poikasten väliset vuorovaikutussuhteet (pro gradu),
Taivainen, Helena (HY) 600 €: Maasto-opetuksen mahdollisuudet ja toteutuminen biologian ja maantiedon kursseilla yläluokilla ja lukiossa (pro gradu),
Takaluoma, Susanna (HY) 800 €: Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten kartoitus Suomessa ja näiden GMO-riskien arviointi (pro gradu),
Vaskelainen, Elina (HY) 500 €: Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan hyötykasvien ympäristömyrkkypitoisuudet (pro gradu),
Venn, Stephen (HY) 600 €: Osallistuminen konferenssiin (Fifth symposium of Baltic Coleopterologists) ja tutkimusnäytteiden (Benbidion montecola) keruu,
Vitikainen, Emma (HY), 450 €: Osallistuminen käyttäytymisekologian tapaamiseen (The 10th international Behavioural Ecology Congress 2004),
Väisänen, Eeva (OY) 700 €: Kuukkelin (Perisoreus infaustus) elinympäristön valinta Etelä-Lapissa (pro gradu).

Share
18.1.2018