Vanamon apurahat 2003

Seuran hallitus päätti kokouksessaan 14.4.2003 myöntää 30 apurahaa, yhteensä 25 420 €. Hakemuksia saapui 45 kappaletta (eläintiede 30 hakemusta ja kasvitiede 14 hakemusta, muut 1 hakemus).

Haettu summa oli yhteensä 54 500 € (eläintiede 38 554 € , kasvitiede 14 945 €, muut 1000 €). Koska yksi hakijoista myöhemmin peruutti hakemuksensa, apurahoja jaettiin yhteensä 24 620 €. Apurahan saajat julkistettiin kuukausikokouksessa 24.4.2003:

Akseli Envall (HY) 850 €: Kasvien sekundäärimetaboliitteja ja niiden interaktiota patogeenisten sienten kanssa (Pro gradu),
Panu Halme (JY) 1000 €: Testosteronin vaikutukset teerikukon käyttäytymiseen, immuunijärjestelmään ja elinkiertopiirteisiin (Pro gradu),
Minna Hartikainen (HY) 600 €: Petšenganikelin nikkelisulattamon päästöjen vaikutukset Inarin Lapin maaperäekosysteemeihin (Pro gradu),
Ville Heimala (HY) 1300 €: Pollinators of African violet (Saintpaulia, Gesneriaceae) and their role in the population biology of the genus (Pro gradu),
Teemu Jokelainen (JY) 1000 €: UV - säteilyn ja hormonikäsittelyn vaikutus epidermalisen papillomatoosin puhkeamiseen särjellä (Rutilus rutilus L.) (Pro gradu),
Santtu Kareksela (JY) 800 €: Käyttääkö varpuspöllö (Glaucidium passerinum) tiaisten varoitusääniä apuna saalistaessaan? (Pro gradu),
Jonna Katajisto (HY) 600 €: osallistuminen Skandinaavisen karhuprojektin tapaamiseen Grenoblessa 21. - 25. 5.2003,
Auri Koskenmäki (HY) 800 €: Villiintyneet kissat (Pro gradu),
Theresa Knopp (HY) 1000 €: osallistuminen Societas Europeaea Herpetologican kongressiin Pietarissa 12. - 16. 8 2003 ja kongressiin Trentossa 4. - 6.9.2003 (Population genetics for animal conservation, international workshop),
Satu Kuntsi (JY) 800 €: Sinitiaisnaaraiden UV-ornamentin vaikutus niiden väliseen kilpailuun ja dominanssisuhteisin (Pro gradu),
Juha Lehmusnotko (JY) 500 €: Pihlajan (Sorbus aucuparia) sopeutuminen ilmastonmuutokseen (Pro gradu),
Jenni Leppänen (HY) 1000 €: Oravan elinpiirit ja elinympäristön valinta (Pro gradu),
Veli Liikanen (JY) 1000 €: Miten kulottaminen ja hakkuualalle jätetyn lahopuun määrä vaikuttavat kaarnakuoriaistuhoriskiin? (Pro gradu),
Niina Mattila (JY) 800 €: Tupsukekomuurahaisen (Formica aquilonia Yarrow) vaikutus valkovuokon (Anemone nemorosa L.) siementen leviämiseen (Pro gradu),
Maija Mussaari (JY) 500 €: Metsälailla suojeltujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen merkitys biologisen monimuotoisuuden säilyttäjinä (Pro gradu),
Janne Myntti (JY) 800 €: Kemiallisten varoitussignaalien merkitys akvaattisissa peto-saalis interaktioissa yö- ja päiväaktiivisten peto- ja saaliskalojen välillä (Pro gradu),
Martti Niskanen (JY) 800 €: Mimicry of Vipera latasti by Natrix maura. Is coloration an advantage? (Pro gradu),
Mikko Paajanen (TY) 1300 €: Sekundaarisen sademetsän sukkessiovaiheiden hyödyntäminen Perun Amazoniassa - tapaustutkimus San Rafaelin kylästä (Pro gradu),
Susanna Paasivaara (HY) 800 €: Kanta-Hämeen kuivien ja tuoreiden niittyjen putkilokasvilajiston koostumus ja siihen vaikuttavat tekijät (Pro gradu),
Mikko Putkonen (HY) 800 €: Urpiaisen (Carduelis flammea) ja tundraurpiaisen (C. hornemanni) evolutiivista suhdetta koskeva Pro gradu -työ,
Tiinamaija Riikonen (HY) 1000 €: Habitaatin reunan ja tallausintensiteetin vaikutus puustoon ja muuhun kasvillisuuteen (Pro gradu),
Kati Rokala (HY) 700 €: Maakiitäjäiset kaupunkipuistoissa - hoitotoimien vaikutus lajistoon (Pro gradu),
Heini Roschier (HY) 800 €: The meaning of colours and their effect on offspring development and sex ratio in Blue tits Parus caerulaeus (Pro gradu),
Lasse Ruokolainen (TY) 1000 €: Kasvien resurssiallokaation plastisuuden suhdetta lajien aluelliseen levinneisyyteen sekä paikalliseen runsauteen käsittelevä Pro gradu-työ,
Timo Ruokonen (JY) 1000 €: Taimen biologisen monimuotoisuuden kuvastajana virtavesissä (Pro gradu),
Viivi Seppälä (HY) 970 €: Kellokanervakasvillisuus ja kellokanervan lisääntymisbiologiaa käsittelevä Pro gradu-työ,
Leena Soininen (JY) 600 €: Natura 2000 -luontotyyppien kasvillisuuden kulutuskestävyys kansallispuistojen retkeilyreiteillä (Pro gradu),
Outi Tervo (JY) 1200 €: Grönlanninvalaiden (Balaena mysticetus) ääntely Diskolahdella, Grönlannissa (Pro gradu),
Anna Uusitalo (JY) 500 €: Soiden ennallistamisen lähtötutkimus. Kasvillisuuden ja päiväperhoslajiston vertailua erilaisilla suohabitaateilla (Pro gradu),
Emma Vitikainen (HY) 600 €: Sisäsiitoksen vaikutus loviniskamuurahaisen kuningattariin (Pro gradu).

Share
18.1.2018