Vanamon apurahat 2022

Suomen Biologian Seuran Vanamo on myöntänyt vuonna 2022 19 apurahaa, yhteensä 25 327,50 euroa. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 24. toukokuuta 2022:

Karin Madsén 1 500 €: Loisten merkitys kasviplanktonin kevätkukinnassa Itämerellä kuvantavaa läpivirtaussytometriaa hyödyntäen.

Hadil Madi 1 500 €: Helotiales-kotelosienten ekologia, levinneisyys ja monimuotoisuus vanhoissa luonnontilaisissa metsissä.

Susanna Koivusaari 1 500 €: Kasvien sopeutuminen muuttuvassa ilmastossa ja ympäristössä: maankäytön yhteys Hypericum -suvun lajien ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrään Euroopassa.

Sara Leino 1 500 €: Mesimarjan, lillukan ja lakan lehtimikrobiotan monimuotoisuuden tutkiminen ja lehtimikrobiotan vaikutus kasvien kasvuun.

Anni Palvi 1 500 €: Ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpötilan ja lumipeitteen määrän muutosten vaikutuksen minttukuoriaisen (Chrysolina polita) talvehtimiseen.

Ronja Saarinen 1 500 €: Sosiaalisen informaation peittämisstrategiat leppälinnulla.

Valeria Valanne 1 500 €: Urbaanin valosaasteen vaikutus lepakoihin Suomen valoisissa öissä.

Jere Kuitunen 1 500 €: Metsämyyrien immonologiaan ja ekologiaan liittyvään tutkimukseen.

Joona Hirvensalo 1 327,50 €: Nokkosen perhosten parasitoidit: loiskillan rakenne ja siihen vaikuttavat tekijät.

Petteri Horppila 1 500 €: Haavankäävän (Phellinus tremulae) määrän vaikutus tikkojen pesäpuunvalintaan talous- ja luonnonmetsissä.

Maija Suvanto 1 000 €: Uusien Orbivirus-sukuun kuuluvien virusten kuvaukseen liittyvän tutkimuksen matkakuluihin.

Annika Metso 1 500 €: Lehtisammalten lajintunnistuskaavan suomentamiseen.

Henriikka Malkamäki 1 500 €: Aktiivisten ennallistamistoimien aikaansaamat sivuhyödyt koralliriuttojen pohjaekosysteemien luontaisille rekryyttiprosesseille.

Mikke Laiho 1 500 €: Pohjoisten purojen pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuuden muutokset muuttuvassa ilmastossa.

Anni Leinonen     1 500 €: Sand-capping-tekniikalla restauroitu meriajokasniitty, ja miten epi- ja infauna ovat kolonisoineet uuden niityn.

Lauri Raami 1 500 €: Antosyaanien biosynteesiä säätelevän MBW-kompleksin geenien ilmentyminen mustikan villityypin marjoissa ja valkoisessa mutantissa.

Krista Pokkinen 600 €: Kansallisen luontoselvitysoppaan edellyttämän tietotason riittävyys ekologisessa kompensaatiossa.

Juho Jolkkonen 800 €: Valosaasteen vaikutukssia ruokailevien kahlaajalintujen pakokäyttäytymiseen tutkivan tutkimuksen esittelyyn kansainvälisessä konferenssissa.

Inka Kuusisto 600 €: Lumenviipymien kasvillisuusyhteisöjen ja lajiston seurantoja uhanalaisuusarvioinnissa käsittelevän tutkimuksen matkakuluihin.

Lisäksi seura tukee Luonnonkukkien päivän järjestelyjä 1 500 eurolla.

 

Share
8.6.2022