Etusivu

Toimintaa

Suomen Biologian Seura Vanamo on perustettu vuonna 1896 suomalaisen luonnontieteen edistäjäksi. Yhdistyksessä on noin 1 500 jäsentä. Vanamo järjestää kokouksia, joissa on esitelmiä kiintoisista ja ajankohtaisista biologisista aiheista. Vuosikokous on kevätkaudella. Kokoukset pidetään yleensä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). Vuosittain järjestetään syystapahtuma. Sen aihe on biologian alaa uudella ja innostavalla tavalla luotaava ja ajan hermolla pysyttelevä. Vanamo järjestää myös kevät- tai kesäretkiä: viime vuosina kohteina ovat olleet Saarenmaa, Karjalankannas, Liettua, Vienan Karjala ja Öölanti.

Seura jakaa vuosittain (kevätkaudella) apurahoja nuorille biologeille. Taina Kuusen rahaston apuraha (ensisijaisesti embryologisiin ja kehitysfysiologisiin tutkimuksiin) jaetaan joka toinen vuosi. Apurahojen hakuilmoitukset tarkempine hakuohjeineen julkaistaan Luonnon Tutkijassa.

Vanamo julkaisee viidesti vuodessa ilmestyvää aikakausilehteä Luonnon Tutkija, jossa esitellään yleistajuisesti ajankohtaisia tutkimustuloksia mm. biologian uusimmista saavutuksista ja uhanalaisista eliöistä. Vanamo on myös mukana julkaisemassa aikakausilehtiä Annales Zoologici Fennici ja Annales Botanici Fennici, monografiasarjoja Acta Zoologica Fennica ja Acta Botanica Fennica sekä koko Euroopan kattavaa karttateosta Atlas Florae Europaeae.

Suomen Biologian Seuran Vanamon säännöt
8. 4. 2011 | Juhani Mänttäri