Etusivu

Vanamon apurahat

Etusivu    


Vanamon apurahat 2017

Suomen Biologian Seura Vanamo ry julistaa haettaviksi vuoden 2017 apurahat. Yksittäisen apurahan enimmäismäärä on 1 500 euroa.

Apurahoja annetaan lähinnä opinnäytetöihin (ennen muuta pro gradu -tutkimusten toteuttamiseen), tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen ja muihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin. Apuraha voidaan myöntää vain seuran jäsenelle.

Apurahahakemuksen tulee olla henkilökohtainen, hakijaa kohden saa olla vain yksi hakemus, ja hakemuksen pitää olla liitteineen suomen kieltä. Hakemus laaditaan täyttämällä tietokoneella sähköinen hakemuslomake (PDF), jonka voi ladata tästä. Selaimessa avautuva tyhjä lomake on ensin tallennettava omaan tietokoneeseen lomakkeen omalla valikkokomennolla (ei selainohjelman komennolla). Tyhjä lomake täytetään Adobe Reader -ohjelmassa, ja täytetty lomake tallennetaan PDF-lomakkeena samassa ohjelmassa; lomaketiedoston nimeen oma nimi. Hakemukseen pitää merkitä mm. kahden suosittelijan nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, ja sen liitteinä tulee olla työsuunnitelma (enintään kaksi sivua), kustannusarvio ja ansioluettelo. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Täytetty ja tallennettu hakemuslomake ja hakemuksen liitteet on lähetettävä erillisinä tiedostoina alkuperäisessä sähköisessä muodossa (PDF, Word, ei skannattuna kuvana) yhden sähköpostiviestin liitteinä päätoimittaja Juhani Mänttärin sähköpostiosoitteeseen juhani.manttari@helsinki.fi. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään tiistaina 28. helmikuuta 2017; sähköpostiviestin aihekenttään merkintä ”Apurahahakemus 2017”.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan sähköpostitse. Apurahan saajat julkistetaan Vanamon vuosikokouksessa 2016. Apurahan saajan toivotaan saapuvan paikalle.

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto Luonnon Tutkijaan.
31. 1. 2017 | Juhani Mänttäri