Suomen Biologian Seura Vanamo ry

Societas Biologica Fennica Vanamo


Suomen Biologian Seura Vanamo ry eli Vanamo-seura on yleisbiologinen tieteellinen yhdistys. Seura toimii Suomen biologien yhdyssiteenä ja edistää biologista tutkimusta ja suomen kielen käyttöä biologian alalla.

Vanamo julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Luonnon Tutkija -lehteä, järjestää esitelmätilaisuuksia ja retkiä sekä jakaa jäsenilleen apurahoja.


AJANKOHTAISTA


osoite Sihteeri Annina Launis
Kasvimuseo 
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 040 849 8808
sähköposti annina.launis@helsinki.fiOsoitteenmuutokset ottaa vastaan päätoimittaja Juhani Mänttäri.
27. 10. 2017 | Juhani Mänttäri